Такси за административни услуги

  • 51,00 лв. – за издаване на академична справка;
  • 51,00 лв. – за извършване на проверка и справка в архив; 
  • 21,00 лв. – за издаване на служебна бележка.
СПОДЕЛИ В