Избираеми и факултативни дисциплини за 2022/2023 учебна година, ОКС "магистър"

ЗАЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

На вниманието на студентите от 1 и 2 курс, записани през 2022 година за обучение по магистърски програми във факултет „Математика и информатика”

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението

и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/:

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/  или чрез консултации със съответните академични наставници (ръководители на програми).

Заявяването на дисциплините се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в платформата Microsoft Forms.

ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР се попълва еднократно и не подлежи на корекции.

Необходимо е студентите предварително да разгледат съдържанието на учебните програми и публикуваната информация за избираемите и факултативните дисциплини, преди да попълнят окончателно електронния формуляр.

Специалност

Курс, в който ще се обучават студентите

през учебната 2022/2023

Връзка към електронен формуляр за заявяване

на избираеми и факултативни дисциплини

за учебната 2022/2023 учебна година

СРОК за заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2022/2023 година

За студентите, които не са заявили своя избор в този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

Уеб технологии и разработване на софтуер (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно и задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

26.06.2022 – 30.07.2022

Информатика. Компютърна мултимедия (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно и задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

11.07.2022 – 30.07.2022

Информатика. Корпоративни мрежови среди (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно и задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

11.07.2022 – 30.07.2022

Математика, информатика и информационни технологии“ (3 семестъра),

 за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно/ задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

11.07.2022 – 30.07.2022

Математика, информатика и информационни технологии“ (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 и 4 семестър

втори

ТУК

11.07.2022 – 30.07.2022

Математика (3 семестъра),

 за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

11.07.2022 – 30.07.2022

Информатика и информационни технологии (3 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 2 курс, 3 семестър

втори

ТУК

11.07.2022 – 30.07.2022

Уеб технологии и разработване на софтуер (3 семестъра)

за завършили висше образование в същото професионално направление, редовно обучение, (1 и 2 семестър държавна поръчка, 3 семестър платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Уеб технологии и разработване на софтуер (4 семестъра),

 за завършили висше образование в друго професионално направление, редовно и задочно обучение, (платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Технологии за обучение по математика и информатика

за завършили висше образование в същото професионално направление, редовно и задочно обучение, 2 семестъра, (държавна поръчка / платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Математика, информатика и информационни технологии (3 семестъра),  за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение,  (платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Математика, информатика и информационни технологии (4 семестъра), за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, (платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Математика (3 семестъра),  за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, 3 семестъра, (платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Информатика и информационни технологии (3 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, (платено обучение)

първи

ТУК

18.07.2022 – 8.10.2022

Компютърни науки. Приложни компютърни науки (4 семестъра),

за завършили висше образование в друго професионално направление, задочно обучение, (платено обучение)
първи ТУК 18.07.2022 – 8.10.2022

От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 062 600461, 0884679496

СПОДЕЛИ В