СПИСЪК НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ (СПЕЦИАЛНОСТИ), ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022–2023 ГОДИНА В ЦЕНТЪРА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ (01.09.2022 г.)

I.

Задочна форма на обучение

I.1.

Адаптирано физическо възпитание

I.2.

Здравен мениджмънт

I.3.

Медиация и разрешаване на конфликти

I.4.

Международен туризъм

I.5.

Музеология и музейна квалификация

I.6.

Педагогическа психология

I.7.

Подготовка и редактиране на текстове

I.8.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

I.9

Психология на здравето

I.10.

Ресурсен учител

I.11.

Стратегическо управление

I.12.

Учителска правоспособност

II.

Дистанционна форма на обучение

II.1.

Арттерапия и трудотерапия

II.2.

Библиотекознание и библиография

II.3.

Бизнес информационни технологии

II.4.

Информационен мениджмънт

II.5.

Информационна сигурност

II.6.

Консултативна психология

II.7.

Организационна психология

II.8.

Педагогическа психология

II.9.

Психология

II.10.

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

II.11.

Психология на ранното детско развитие (ранна детска и предучилищна възраст)

II.12.

Семейно консултиране

II.13.

Супервизия в помагащите професии

II.14.

Управление на образованието

II.15.

Учителска правоспособност

СПОДЕЛИ В