Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2021/2022 година

от 01.09.2022 г. до 10.09.2022 г.

Студентите следва да се свържат с преподавателя по съответната дисциплина предварително за допълнителни инструкции за провеждане на изпита!

Преподавател

Дата

Зала

Час

Вид изпит

СЪВРЕМЕНЕН БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Проф. д-р Антон Гецов

01.09.2022

10

9:00

За всички курсове        

Проф. Валентина Бонджолова

01.09.2022

442

8:30

За всички курсове

Проф. д-р Мария Илиева

07.09.2022

8

9:30

За всички курсове    

Доц. д-р Анелия Петкова

08.09.2022

556

13:00

За всички курсове              

Доц. д-р Верка Сашева

09.09.2022

10

11:00

За всички курсове     

Доц. д-р Владислав Маринов

01.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове    

Доц. д-р Ния Радева

06.09.2022

10

9:00

За всички курсове     

Гл. ас. д-р Велин Петров

09.09.2022

10

9:00

За всички курсове             

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова

08.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Красимира Василева

01.09.2022

442

8:30

За всички курсове

Гл. ас. д-р Силвия Коева

02.09.2022

10

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Теодора Куртева

07.09.2022

556

9:00

За всички курсове            

Ас. д-р Рада Левкова

09.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Ас. Анита Тодоранова

02.09.2022

442

11:00

За всички курсове

Преп. Елица Топалова

03.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

ОБЩА ЛИНГВИСТИКА И СТАРОБЪЛГАРИСТИКА

Проф. дфн Живка Колева-Златева

02.09.2022

03.09.2022

онлайн

онлайн

9:00

9:00

Езикознание

За всички други курсове

Проф. д-р Анастасия Петрова

02.09.2022

03.09.2022

онлайн онлайн

9:00

9:00

Езикознание

За всички други курсове

Доц. д-р Камен Димитров

05.09.2022

онлайн

12:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Петя Карамфилова

01.09.2022

209

9:00

За всички курсове

Колегиум по румънски език

Доц. д-р Елена-Камелия Забава

08.09.2022

онлайн

9:00

Румънски език – III ПЛ

Гл. ас. д-р Боряна Михайлова

07.09.2022

Балкани

9:00

10:00

11:00

Румънски език – I ПЛ, I и II Балканистика

Морфология

Румънски език – IV ПЛ и Балканистика

Гл. ас. д-р Йоана Славчева

07.09.2022

08.09.2022

Балкани

Балкани

9:00

  9:00

Румънски език – I ПЛ, I и II Балканистика

Преддипл. семинар и Румънска литература

Гл. ас. д-р Силвия Михайлеску

07.09.2022

08.09.2022

09.09.2022

Балкани

онлайн

онлайн

11:00

9:00

9:00

Румънски език – IV ПЛ и Балканистика

Румънски език и Синтаксис – III ПЛ

История и култура на Румъния

БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Проф. дн Иван Станков

05.09.2022

519

11:00

За всички курсове

Проф. дн Николай Димитров

08.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Проф. дн Сава Василев

08.09.2022

515

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Антония Гайдарджиева

07.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Венелин Грудков

02.09.2022

520

9:00

За всички курсове

Проф. д-р Тодор Моллов

04.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Невена Гавазова

09.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова

03.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мая Ангелова

03.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Ас. д-р Александър Христов

09.09.2022

519

11:00

За всички курсове

Ас. д-р Нели Кирилова

05.09.2022

519

11:00

За всички курсове

СЛАВИСТИКА

Проф. д-р Христо Бонджолов

09.09.2022

521

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Ценка Иванова

08.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Маргрета Григорова

02.09.2022

Сл.302

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Валерия Тодорова

07.09.2022

Сл.202

11:00

13:00

Словашки език – II ПЛ

За всички други курсове

Доц. д-р Виргиния Мирославска

06.09.2022

онлайн

9:00

11:00

Полски език и Преддипл. сем. – IV ПЛ

Полски език – II и III ПЛ

Доц. д-р Даниела Константинова

03.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

онлайн

Сл.202

Сл.202

14:00

9:00

11:00

Академично писане

Преддипломен семинар – IV ПЛ

Словашки език – II ПЛ

Доц. д-р Станка Бонова

06.09.2022

06.09.2022

09.09.2022

онлайн

онлайн онлайн

9:00

11:00

10:00

Полски език и Преддипл. сем. – IV ПЛ

Полски, Морф. и Синтаксис – II и III ПЛ 

Специализиран превод

Гл. ас. д-р Ленка Гаранчовска

07.09.2022

Сл.202

9:00

11:00

Словашки език – IV ПЛ

Словашки език – II ПЛ

Гл.ас. д-р Сава Стаменкович

07.09.2022

ОНЛАЙН

9:00

11:00 

Сръбски и хърватски език – I ПЛ

За всички курсове

РУСИСТИКА

Доц. дн Владимир Хънтов

06.09.2022

551

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Наталия Пенева

09.09.2022

онлайн

 11:00

История на Русия

Гл. ас. д-р Мариана Шопова

02.09.2022

207

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Ваня Иванова

05.09.2022

211

9:00

11:00

Втори руски и Синтаксис – III ПЛ и БЧЕ

Втори руски език – IV ПЛ и IV Русистика

Гл. ас. д-р Иван Златев

01.09.2022

01.09.2022

05.09.2022

05.09.2022

551

551

211

211

9:00

11:00 

9:00

11:00

Преддипл. сем. по първи руски – IV ПЛ

Първи руски език и Превод – II ПЛ

Втори руски език – III ПЛ и III БЧЕ

Втори руски език и ПДС – IV ПЛ и Русистика

Ас. д-р Александър Петров

07.09.2022

Руски център

9:00

11:00

13:00

Втори руски език – I ПЛ и БЧЕ

Втори руски език – II ПЛ и БЧЕ

Превод – IV Русистика

Ас. Благовест Благоев

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

09.09.2022

551

211

211

551

13:00

9:00

11:00

11:00

Първи руски език – III ПЛ

Втори руски език – I ПЛ и БЧЕ

Втори руски език – II ПЛ и БЧЕ

Устен превод – IV ПЛ и всички други курсове

АНГЛИЦИСТИКА И АМЕРИКАНИСТИКА

Проф. д-р Людмила Костова

08.09.2022

08.09.2022

9.09.2022

9.09.2022

5

5

5

5

9:00

11:00

9:00

11:00

Английска литература – III АФ

Английска литература – IV АФ

История и култура на Великобритания

Английска литература – III ПЛ

Проф. д-р Дафина Генова

01.09.2022

01.09.2022

онлайн

онлайн

9:00

13:00

Лингвистика на текста за първи англ. – IV ПЛ

За всички други курсове

Доц. д-р Свилен Станчев

07.09.2022

онлайн

15:00

За всички курсове

Доц. д-р Петя Цонева

02.09.2022

02.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

онлайн

9:00

11:00

9:00

11:00 13:00

Английски език – IV АФ

Първи английски език – III ПЛ

Англ. литература ХIХ и XX век – I и II АФ

Преддипл. сем. по първи англ. за IV ПЛ

За всички други курсове

Доц. д-р Ярмила Даскалова

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

10

10

10

9:00

11:00

13:00

Англ. литература ХIХ и XX век – I и II АФ

Преддипл. сем. по първи англ. – IV ПЛ

Л-ра 1 за втори англ. ез. – IV ПЛ, БЧЕ и БАИТ и за всички други курсове (изб., фак., модул)

Гл. ас. д-р Боряна Братанова

03.09.2022

03.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

09.09.2022

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

9:00

 13:00      

9:00

13:00 

13:00

Морфология – АФ, ПЛ, БЧЕ

Лексикология – АФ, ПЛ

История на английския език

Компютърно подпомогнат превод

За всички други курсове  

Гл. ас. д-р Вакрилен Кильовски

09.09.2022

09.09.2022

8

8

11:00 13:00

Л-ра 2 за втори англ. ез. – IV ПЛ,БЧЕ и БАИТ Американска литература

Гл. ас. д-р Гергана Кушева

05.09.2022

08.09.2022

8

онлайн

10:00

11:00

Английски език – I АФ

За всички други курсове (ДК, Есе, Резюме)

Гл. ас. д-р Иван Ангелов

01.09.2022

01.09.2022

01.09.2022

07.09.2022

08.09.2022
508

11

508

6

508
9:00

11:00

13:00

9:00

9:00
История и култура на другите АЕ страни

Първи английски език – II ПЛ

За всички други курсове  

Втори англ.ез.–II и III ПЛ,БАИТ,БЧЕ,ИЧЕ (п)

Втори англ.ез.–II и III ПЛ,БАИТ,БЧЕ,ИЧЕ (у)

Гл. aс. д-р Калина Василева

07.09.2022

08.09.2022

6

508

9:00

9:00

Втори англ.ез.– II и III ПЛ,БАИТ,БЧЕ,ИЧЕ (п)

Втори англ.ез.– II и III ПЛ,БАИТ,БЧЕ,ИЧЕ (у)

Гл. ас. д-р Павел Петков

02.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

онлайн

508

207

онлайн

онлайн

9:00

9:00

11:00

9:00

11:00

Просвещение – II АФ

Втори англ. език – III ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

Втори англ. език – IV ПЛ, БЧЕ и БАИТ

История и култура на АЕ страни

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Ралица Демиркова

05.09.2022

онлайн

9:00

11:00

Теория на превода

За всички курсове /Превод/

Гл. ас. д-р Светлана Атанасова

01.09.2022

207

9:00

11:00

13:00

Лингвистика на текста

Фонетика за I АФ

За всички други курсове

Ас. Елена Радкова

07.09.2022

207

9:00

11:00

Втори англ. език – I ПЛ, БЧЕ

Втори англ. език – IV ПЛ, БЧЕ и БАИТ

Ас. Галина Деведжиева

07.09.2022

208

9:00

11:00

Английски език – I БАИТ и ИЧЕ

Академично писане

Ас. Дебора Димова

02.09.2022

11

9:00

11:00

Английски език – IV АФ

Първи английски език – III ПЛ

Преп. д-р Стефан Стефанов

07.09.2022

414

9:00

За всички курсове

Преп. Адриана Чакърова

01.09.2022

01.09.2022

02.09.2022

02.09.2022

05.09.2022

11

208

11

11

8

9:00

11:00

9:00

11:00

13:00

Първи английски език – I ПЛ

За всички други курсове (Превод)

Английски език – IV АФ

Първи английски език – III ПЛ

Английски език – III АФ

Преп. Живко Славов

07.09.2022

08.09.2022

Преддипл. сем. по първи англ. – IV ПЛ и АФ

Първи английски език – III ПЛ

Английски език – I АФ

Английски език – III АФ

Английски език – II АФ

За всички други курсове (Превод)

Преп. Иван Бянов Бянов

08.09.2022

8

9:00

Първи английски език – I ПЛ

Първи английски език – II ПЛ

Английски език – II АФ

Преп. Лена Илиева

05.09.2022

05.09.2022

09.09.2022

8

8

501

10:00

13:00

13:00

Английски език – I АФ

Английски език – III АФ

За всички други курсове (Превод,Преддипл.сем.)

Преп. Нели Войнова

01.09.2022

11

11:00

Първи английски език – II ПЛ

Преп. Снежана Боянова

01.09.2022

02.09.2022

08.09.2022

09.09.2022

11

11

8

501

11:00

11:00

9:00

13:00

Първи английски език – II ПЛ

Първи английски език – III ПЛ

Английски език – II АФ

За всички други курсове (Превод)

Преп. Яна Боянова

01.09.2022

11

9:00

11:00

Първи английски език – I ПЛ

Първи английски език – II ПЛ

ГЕРМАНИСТИКА

Проф. д-р Николина Бурнева

09.09.2022

602

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Рада Василева

01.09.2022

602

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Ралица Иванова

03.09.2022

онлайн

9:00

11:00

11:00

История и култура на немскоез. страни

История на нем. л-ра и

за всички други курсове

Гл. ас. д-р Владимира Вълкова

07.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Калина Щерева

05.09.2022

05.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

313

313

602

313

 9:00

11:00   

11:00

13:00

Теория на превода

За всички курсове /Словообр., Превод, ЛТ/

Преддипл.семинар по първи немски – IV ПЛ

Втори немски език – II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, Герм.

Гл. ас. д-р Милена Иванова

02.09.2022

02.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

543

543

313

602

10:00

12:00

9:00

13:00

Морфология и Специализирани езици и превод

Делова кореспонденция, ПДС – I НЕ

Втори немски език – I ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

Втори немски език – IV ПЛ, БЧЕ и Герм. и Преддипломен семинар за втори немски ез.

Ас. Андреас Четковски

01.09.2022

01.09.2022

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

602

602

602

313

313

9:00

11:00

13:00

9:00

13:00

Първи немски език – I ПЛ

Първи немски език – II ПЛ

Първи немски език – III ПЛ

Втори немски език – I ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

Втори немски език – II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, Герм.

Ас. Кристина Парцер

01.09.2022

01.09.2022

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

602

311

602

313

313

602

9:00

11:00

13:00

9:00

11:00

13:00

Първи немски език – I ПЛ

За всички други курсове (Превод)

Първи немски език – III ПЛ

Втори немски език – I ПЛ и Герм.

Втори немски език – III ПЛ и Герм.

Втори немски език – IV ПЛ, БЧЕ и Герм.

Ас. д-р Николай Попов

Ас. Николай Станков

07.09.2022

313

9:00

13:00

11:00

Втори немски език – I ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ

Втори немски език – II ПЛ, БЧЕ, ИЧЕ, Герм.

Втори немски език – III ПЛ и Герм.

Преп. Габриела Григорян

07.09.2022

313

9:00

Втори немски език – I ПЛ и Герм.

РОМАНИСТИКА

Проф. дфн Владимир Сабоурин

09.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Амелия Милчева

01.09.2022

02.09.2022

07.09.2022

01.09.2022

02.09.2022

онлайн

09:00

13:00

9:00

9:00

Първи френски език – III ПЛ

Френска литература и всички други курсове

Втори френски език – I ПЛ,БЧ,ИЧ,Романистика

Втори френски език–III ПЛ

Доц. д-р Веска Кирилова

03.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Красимир Христакиев

09.09.2022

517

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Маринела Петрова

05.09.2022

09.09.2022

314

323

9:00

9:00

Втори френски език – IV ПЛ и Ром. и ПДС

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Невена Стоянова

05.09.2022

05.09.2022

314

548

9:00

11:00

Втори френски език – IV ПЛ и Романистика

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Павлина Рибарова

01.09.2022

01.09.2022

05.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

онлайн

онлайн

314

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

9:00

11:00

9:00

9:00

10:00

11:00

13:00

Първи френски език – I ПЛ

Първи френски език – II ПЛ

Втори френски език – IV ПЛ и Романистика

Втори френски език – I ПЛ,БЧ,ИЧ,Романистика

Втори френски език – II ПЛ и ИЧЕ

Втори френски език – III ПЛ

Френска л-ра и за всички други курсове

Гл. ас. д-р Юлия Митева

04.09.2022

онлайн

9:00

11:00

Морф., Синт. и ЛТ за първи испански език

Морф. и Синт. за втори испански език

Ас. Анна Коева

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

601

9:00

9:00

11:00

11:00

Първи испански език – I ПЛ 

Втори испански език – IV ПЛ

Втори испански език – I ПЛ и БЧЕ

Втори испански език – II ПЛ и БЧЕ

Ас. Антонина Иванова

01.09.2022

01.09.2022

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

601

9:00

11:00

13:00

9:00

9:00

11:00

Първи испански език – I ПЛ 

Първи испански език – II ПЛ

Първи испански език – III ПЛ 

Втори испански език – III ПЛ 

Втори испански език – IV ПЛ

Втори испански език – I ПЛ и БЧЕ

Ас. Кремена Попова

02.09.2022

604

11:00

13:00

Португалски и Преддипломен семинар–IVПЛ

За всички други курсове

Ас. Таня Топалова

07.09.2022

428

9:00

11:00

9:00

11:00

13:00

Италиански език – III ПЛ

Модул по италиански език

Италиански език – I ПЛ

Италиански език – II ПЛ

История и култура, Превод

Преп. Грета Ганчева

07.09.2022

428

9:00

11:00

9:00

11:00

Италиански език – III ПЛ

Морфология, Синтаксис и Модул

Италиански език – I ПЛ

Италиански език – II ПЛ

Преп. Ивелина Добрева

08.09.2022

601

10:00

За всички курсове

Преп. Луис Контрерас

01.09.2022

01.09.2022

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

517

601

601

601

601

10:00

11:00

13:00

9:00 

11:00

Делова кореспонденция

Първи исп. ез.– II ПЛ и Превод – I и II ПЛ

Първи испански език – III ПЛ

Втори испански език – III ПЛ

Втори испански език – II ПЛ и БЧЕ

Преп. Микрула Василева

01.09.2022

02.09.2022

07.09.2022

01.09.2022

онлайн

онлайн

онлайн

онлайн

11:00

9:00

11:00

09:00

Първи френски език – II ПЛ

Първи френски език – III ПЛ

Втори френски език – IПЛ,БЧЕ,ИЧЕ и Роман.

Втори френски език – III ПЛ

Преп. Райна Ковачева

01.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

онлайн

онлайн

онлайн

11:00

9:00

11:00

Първи френски език – II ПЛ

Втори френски език – IПЛ,БЧЕ,ИЧЕ и Роман.

Втори френски език – II ПЛ

КЛАСИЧЕСКИ И ИЗТОЧНИ ЕЗИЦИ

Колегиум по арабски език

Гл. ас. д-р Весела Тодорова

07.09.2022

07.09.2022

09.09.2022

500

9:00

11:00

9:00

Арабски ез., Морф.,Синт.,Превод – III ПЛ

Арабски език – II ПЛ

История на арабския свят – I ПЛ

Преп. Милена Атанасова

07.09.2022

500

9:00

11:00

Арабски език – III ПЛ

Арабски език – II ПЛ

Колегиум по гръцки език

Доц. д-р Владимир Владов

02.09.2022

409

13:00

За всички курсове

Доц. д-р Димитриос Румпос

07.09.2022

07.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

409

408

408

408

9:00

11:00

9:00

11:00

Новогръцки език – I ПЛ и Балканистика

Новогр. ез. и Преддипл. сем.– IV ПЛ и Балканист

История и култура на Гърция

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Виктория Кънева

07.09.2022

07.09.2022

409

409

11:00

13:00

Новогръцки език – II ПЛ и Балканистика

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Емилия Авгинова

07.09.2022

409

408

408

9:00

11:00

13:00

Новогръцки език – I ПЛ и Балканистика

Новогръцки език – IV ПЛ и Балканистика

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Румен Рикевски

07.09.2022

409

409

408

9:00

11:00

13:00

Новогръцки език – I ПЛ и Балканистика

Новогръцки език – II ПЛ и Балканистика

За всички други курсове

Колегиум по класически езици

Доц. д-р. Росен Миланов

03.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Гл. ас. Ценка Давидкова

01.09.2022

562

13:00

Латински език – I АФ

Колегиум по китайски език

Доц. д-р Искра Мандова

09.09.2022

400

11:00

13:00

История и култура на Китай – I ПЛ

Морфология и Синтаксис – III ПЛ

Доц. д-р Полина Цончева

05.09.2022

400

11:00

13:00

Китайска литература

За всички други курсове

Гл. ас. д-р Теодора Йонкова

07.09.2022

07.09.2022

08.09.2022

400

9:00

11:00

11:00

Китайски език – I ПЛ и БЧЕ

Китайски език – II ПЛ и БЧЕ

Китайски език – III ПЛ и Превод

Преп. Су Чан

07.09.2022

07.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

400

400

400

400

9:00

11:00

9:00

11:00

Китайски език – I ПЛ и БЧЕ

Китайски език – II ПЛ и БЧЕ

Китайски език – IV ПЛ и Преддипл. семинар

Китайски език – III ПЛ

Колегиум по корейски език

Гл. ас. д-р Хван Канг

08.09.2022

317

9:00 

9:00

11:00

13:00

Корейски език – I ПЛ и

История и култура – I ПЛ

Корейски език – II ПЛ

Корейски,Литература,Преддипл. сем – IV ПЛ

Преп. Ганка Добрева

08.09.2022

317

9:00 

10:00

11:00

13:00

Корейски език – I ПЛ и

История и култура – I ПЛ

Корейски език – II ПЛ

Корейски,Литература,Преддипл. сем – IV ПЛ

Преп. Мартин Ангелов

08.09.2022

317

9:00

9:00

13:00

Корейски език – I ПЛ

История и култура – I ПЛ

Превод – IV ПЛ

Колегиум по японски език

Доц. д-р Магдалена Василева

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

411

9:00

10:00

11:00

11:00

13:00

Японски език – I ПЛ и БЧЕ

Морфология и Синтаксис – III ПЛ

Японски език – II ПЛ

Японски език – IV ПЛ

Преддипл. сем. по японски език – IV ПЛ

Гл. ас. д-р Катя Маринова

07.09.2022

07.09.2022

09.09.2022

09.09.2022

411

411

412

412

9:00

11:00

11:00

9:00

Японски език – I ПЛ и БЧЕ

Японски език – II ПЛ

История и култура на Япония – I ПЛ

Японска л-ра и за всички други курсове

Ас. Милица Минева

07.09.2022

07.09.2022

07.09.2022

08.09.2022

411

9:00 

11:00

13:00

9:00

Японски език – I ПЛ и БЧЕ

Японски език – II ПЛ

За всички други курсове

Японски език – IV ПЛ

Преп. Любослава Томова

07.09.2022

07.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

411

9:00

11:00

9:00

11:00

Японски език – I ПЛ и БЧЕ

Японски език – II ПЛ

Японски език – IV ПЛ

Японски език – III ПЛ

Преп. Ами Миямото

07.09.2022

08.09.2022

08.09.2022

411

11:00

9:00

11:00

Японски език – II ПЛ  

Японски език – IV ПЛ

Японски език – III ПЛ

МЕТОДИКА НА ЕЗИКОВОТО И ЛИТЕРАТУРНОТО ОБУЧЕНИЕ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Проф. д-р Радослав Радев

08.09.2022

566

9:00

За всички курсове

Доц. дн. Янка Коева

05.09.2022

566

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Владимир Донев

08.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Димка Димитрова

09.09.2022

566

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Силвия Великова

08.09.2022

онлайн

13:00

За всички курсове

Ас. Галя Везирова

09.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Ас. Кристиана Коджабашева

02.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

ЖУРНАЛИСТИКА

Проф. д- р Илиана Павлова

01.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Иво Инджов

09.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Стефан Серезлиев

04.09.2022

онлайн

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Христина Христова

03.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Георги Игнатов

08.09.2022

552

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Десислава Андреева

09.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Марина Маринова

01.09.2022

552

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Александър Ковачев

07.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Живка Радева

07.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Стела Георгиева

08.09.2022

516

11:00

За всички курсове

Ас. д-р Стефка Чернева

08.09.2022

516

11:00

За всички курсове

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Ст. преп. Божидар Питев

10.09.2022

319

10:00

Английски език

Ст. преп. Мадлен Аврамова

01.09.2022

онлайн

13:00

Модул – Френски език

Преп. Цветелина Петкова

05.09.2022

онлайн

13:00

Специализиран английски език

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. дин Велико Лечев

09.09.2022

538

9:00

За всички курсове

Проф. дн Милко Палангурски

02.09.2022

536

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Валентин Спиридонов

03.09.2022

609

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Ивелин Иванов

10.09.2022

528

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Красимира Мутафова

08.09.2022

онлайн

9:00

III ПЛМТ

Проф. д-р Николай Кънев

03.09.2022

532

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Петко Ст. Петков

07.09.2022

онлайн

10:00

II ПЛМТ

Доц. д-р Анка Игнатова

04.09.2022

538

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Виолета Петрова

03.09.2022

424

13:30

Методика

Доц. д-р Гергана Георгиева

10.09.2022

онлайн

9:30

За всички курсове

Доц. д-р Димитър Димитров

01.09.2022

онлайн

9:30

За всички курсове

Доц. д-р Живко Жеков

01.09.2022

607

8:00

За всички курсове

Доц. д-р Лора Дончева

01.09.2022

538

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Надежда Христова

01.09.2022

528

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Силвия Александрова

09.09.2022

608

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Татяна Астарджиева

05.09.2022

526

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Михаил Христов

10.09.2022

527

13:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Момчил Минчев

02.09.2022

529

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Николай Хрисимов

01.09.2022

529

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Юлия Симеонова

05.09.2022

424

10:00

За всички курсове

Ст. преп. Диана Нешкова

02.09.2022

212

13:00

За всички курсове

Катедра „География“

Проф. дн Атанас Дерменджиев

09.09.2022

421

10:00

За всички курсове

Проф. дн Стела Дерменджиева

09.09.2022

423

11:00

За всички курсове

Проф. д-р Румен Янков

10.09.2022

422

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Галин Петров

02.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Димитър Симеонов

05.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Маринела Агаларева

10.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Николай Мончев

02.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Петя Събева

08.09.2022

онлайн

13:00

За всички курсове

Доц. д-р Пламен Парашкевов

10.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Поля Стойкова

09.09.2022

421

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мариела Некова

01.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мария Петрова

09.09.2022

онлайн

13:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мартин Дойков

05.09.2022

онлайн

12:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тамара Драганова

09.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Проф. д-р Емилия Тодорова

01.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Проф. д-р Мирослав Гълъбов

09.09.2022

К-4 (501)

9:00

За всички курсове

Проф. д.н. Олег Асенов

02.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Доника Вълчева

09.09.2022

К-4 (401)

11:00

За всички курсове

Доц. д-р Емилиян Петков

02.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Златко Върбанов

02.09.2022

онлайн?

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Ивайло Дончев

07.09.2022

К-4 (405)

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Марияна Николова

08.09.2022

К-4 (401)

10:00

За всички курсове

Доц. д-р Стела Банчева

01.09.2022

Ректорат(441)

9:00

Компютърна математика

Доц. д-р Тодор Тодоров

09.09.2022

К-4 (404)

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Цветанка Георгиева

01.09.2022

онлайн

9:00

За всички курсове

Доц. д-р Юлиана Дошкова

09.09.2022

К-4 (405)

9:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Димо Милев

08.09.2022

Ректорат(441)

12:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова

08.09.2022

онлайн

10:00

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тихомир Стефанов

08.09.2022

онлайн

12:30

За всички курсове

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. дн Антония Кръстева

10.09.2022

онлайн

11:00

Педагогика

Гл. ас. д-р Лидия Колева

03.09.2022

онлайн

12:00

Педагогика

Доц. д-р Лъчезар Лазаров

10.09.2022

онлайн

10:00

Информационни и комуникационни технологии

Доц. д-р Стоянка Лазарова

10.09.2022

онлайн

10:00

Информационни и комуникационни технологии

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. д.н. Тодор Галунов

10.09.2022

онлайн

11:00

III ПЛМО (Външна политика на България)

Проф. д.н. Филип Узунов

06.09.2022

онлайн

9:00

I ПЛМО (История и теория на МО)

Доц. д-р Теодора Калейнска

06.09.2022

онлайн

11:00

II ПЛМО (Евроинституции и интеграция)

Доц. д-р Мая Русева

10.09.2022

онлайн

10:00

I ВО и Ж

Доц. д-р Марияна Няголова

02.09.2022

Корпус 5

11:00

Психология

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Гл. ас. д-р Даниел Диманов

01.09.2022

200Б

12:00

I ПЛБК и II ВО,Журналистика

Доц. д-р Венета Христова

09.09.2022

онлайн

-

II и III ПЛБК (Предприемачество, Упр. на ЧР)

Доц. д-р Недко Минчев

02.09.2022

онлайн

-

II ПЛБК (Планиране и прогнозиране)

Доц. д-р Пламена Пенчева

05.09.2022

онлайн

13:00

II ПЛБК (Основи на фирменото управление)

Проф. д-р Слави Димитров

07.09.2022

Корпус 4

13:00

III ПЛМТ (Туристически дестинации)

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Доц. д-р Светослав Косев

02.09.2022

онлайн

13:00

IV ПЛИТ, БАИТ (ЗD софтуер)

СПОДЕЛИ В