Ликвидационна изпитна сесия за учебната 2021/2022 година

Преподавател

Дата

Час

Зала

Курсове

Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев

09.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 421

За всички курсове

Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев

09.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 536

За всички курсове

Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски

02.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 536

За всички курсове

Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева

09.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 423

За всички курсове

Проф. д-р Андрей Димов Андреев

05.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 526

За всички курсове

Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

03.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 609

За всички курсове

Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров

01.09.2022 г.

09:30 ч.

Онлайн

За всички курсове

Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов

10.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 528

За всички курсове

Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова

08.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Проф. д-р Николай Ангелов Кънев

03.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 532

За всички курсове

Проф. д-р Петко Стефанов Петков

07.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Проф. д-р Пламен Христов Павлов

10.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Проф. д-р Румен Христов Янков

10.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 422

За всички курсове

Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова

04.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 538

За всички курсове

Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева

03.09.2022 г.

13:30 ч.

каб. 424

За всички курсове

Доц. д-р Галин Богданов Петров

01.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева

10.09.2022 г.

09:30 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов

05.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Живко Живков Жеков

01.09.2022 г.

08:00 ч.

каб. 607

За всички курсове

Доц. д-р Лора Дончева Григорова

01.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 538

За всички курсове

Доц. д-р Маринела Николова Агаларева

10.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Надежда Найденова Христова

02.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 528

За всички курсове

Доц. д-р Николай Симеонов Мончев

02.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Олег Ангелов Александров

08.09.2022 г.

14:00 ч.

каб. 527

За всички курсове

Доц. д-р Петя Димитрова Събева

08.09.2022 г.

13:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов

10.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Росина Людмилова Костова

09.09.2022 г.

09:00 ч.

сем. 430

За всички курсове

Доц. д-р Силвия Николова Александрова

09.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 608

За всички курсове

Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов

07.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 609

За всички курсове

Доц. д-р Таня Йорданова Джанфезова

08.09.2022 г.

15:00 ч.

каб. 527

За всички курсове

Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева

05.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 526

За всички курсове

Доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова

05.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 424

За всички курсове

Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков

10.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов

10.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 609

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова

01.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева

09.09.2022 г.

13:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков

05.09.2022 г.

12:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов

10.09.2022 г.

13:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев

02.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 529

За всички курсове

Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов

01.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 529

За всички курсове

Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова

05.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 526

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова

09.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Павлин Стоянов Чаушев

09.06.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

09.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 421

За всички курсове

Ас. д-р Антон Дончев Маринов

04.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Ас. д-р Симеон Младенов Антонов

03.09.2022 г.

10:00 ч.

каб.  529

За всички курсове

Ст. преп. Диана Димитрова Нешкова

02.09.2022 г.

13:00 ч.

сем. 212

За всички курсове

Проф. д-р Стоян Цветанов Недков

09.09.2022 г.

13:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров

05.09.2022 г.

11:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

Д-р Боянка Маринова Димитрова

09.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 421

За всички курсове

ПРЕПОДОВАТЕЛИ ОТ ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ

ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“

Доц. д-р  Цветанка Геогиева-Трифонова

01.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

 Гл. ас. д-р Петя Бялмаркова  

08.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове

 Доц. д-р Емилиян Петков  

02.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

 За всички курсове

 Доц. д-р Златко Върбанов

02.09.2022 г.

09:00 ч.

Онлайн

 За всички курсове

Доц. д-р Стела Банчева  

01.09.2022 г.

09:00 ч.

427 ректорат

 За всички курсове

 Доц. д-р Тодор Тодоров

09.09.2022 г.

09:00 ч.

404, КОРПУС 4

 За всички курсове

Доц. д-р Марияна Николова

09.09. 2022 г

10:00 ч.

401, корпус 4

 За всички курсове

Доц. д-р Доника Вълчева

09.09.2022 г.

11:00 ч

401, корпус 4

 За всички курсове

 Проф. д-р Мирослав Гълъбов

09.09.2022 г.

09:00 ч.

501 корпус 4

 За всички курсове

 Доц. д-р Юлияна Дошкова

09.09.2022 г.

09:00 ч

405 корпус 4

 За всички курсове

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра „Съвременен български език“

Проф. д-р Антон Гецов

01.09.2022 г.

09:00 ч.

ауд. 10

За всички курсове        

Проф. Валентина Бонджолова

01.09.2022 г.

08:30 ч.

сем. 442

За всички курсове

Проф. д-р Мария Илиева

07.09.2022 г.

09:30 ч.

ауд. 8

За всички курсове    

Доц. д-р Анелия Петкова

08.09.2022 г.

13:00 ч.

каб. 556

За всички курсове             

Доц. д-р Верка Сашева

09.09.2022 г.

11:00 ч.

ауд. 10

За всички курсове     

Доц. д-р Владислав Маринов

01.09.2022 г.

10:00 ч.

Онлайн

За всички курсове   

Доц. д-р Ния Радева

10.09.2022 г.

09:00 ч.

сем. 442

За всички курсове     

Гл. ас. д-р Велин Петров

09.09.2022 г.

09:00 ч.

ауд. 10

За всички курсове            

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова

08.09.2022 г.

11:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Красимира Василева

01.09.2022 г.

08:30 ч.

сем. 442

За всички курсове

Гл. ас. д-р Силвия Коева

02.09.2022 г.

10:00 ч.

ауд. 10

За всички курсове

Гл. ас. д-р Теодора Куртева

07.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 556

За всички курсове            

Ас. д-р Рада Левкова

09.09.2022 г.

10:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Ас. Анита Тодоранова

02.09.2022 г.

11:00 ч.

сем. 442

За всички курсове

Преп. Елица Топалова

03.09.2022 г.

11:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Катедра „Обща лингвистика и старобългарстика“

Проф. дфн Живка Колева-Златева

02.09.2022 г.

09:00 ч.

онлайн

Езикознание

Проф. д-р Анастасия Петрова

02.09.2022 г.

09:00 ч.

онлайн

Езикознание

Доц. д-р Камен Димитров

05.09.2022 г.

12:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Петя Карамфилова

01.09.2022 г.

09:00 ч.

555

За всички курсове

Катедра „Българска литература“

Проф. дн Иван Станков

05.09.2022 г.

11:00 ч.

каб. 519

За всички курсове

Проф. дн Николай Димитров

08.09.2022 г.

11:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Проф. дн Сава Василев

08.09.2022 г.

11:00 ч.

каб. 515

За всички курсове

Проф. д-р Антония Гайдарджиева

07.09.2022 г.

9:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Проф. д-р Венелин Грудков

02.09.2022 г.

9:00 ч.

каб. 520

За всички курсове

Проф. д-р Тодор Моллов

04.09.2022 г.

11:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Доц. д-р Невена Гавазова

09.09.2022 г.

10:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Илияна Димитрова

03.09.2022 г.

9:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Мая Ангелова

03.09.2022 г.

9:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Ас. д-р Александър Христов

09.09.2022 г.

11:00 ч.

каб. 519

За всички курсове

Ас. д-р Нели Кирилова

05.09.2022 г.

11:00 ч.

каб. 519

За всички курсове

Катедра „Русистика“

Гл. ас. д-р Мариана Шопова

02.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 518

За всички курсове

Катедра „Славистика“

Доц. д-р Даниела Константинова

03.09.2022 г.

14:00 ч.

Онлайн

 „Академично писане

Проф. д-р Христо Бонджолов

09.09.2022 г.

10:00 ч.

каб. 521

За всички курсове

Проф. д-р Ценка Иванова

08.09.2022 г.

10:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Катедра „Романистика“

Гл. ас. д-р Красимир Христакиев

09.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 517

За всички курсове

Катедра „Класически и източни езици“

Доц. д-р Росен Миланов

03.09.2022 г.

09:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“

Проф. д-р Радослав Радев

08.09.2022 г.

09:00 ч.

каб. 566

За всички курсове

Доц. д-р Владимир Донев

08.09.2022 г.

09:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Гл. ас. д-р Димка Димитрова

09.09.2022 г.

9:00 ч.

каб. 566

За всички курсове

Гл. ас. д-р Силвия Великова

08.09.2022 г.

13:00 ч.

онлайн

За всички курсове

Ас. Галя Везирова

05.09.2022 г.

11:00 ч.

каб. 565

За всички курсове

Ас. Кристиана Коджабашева

02.09.2022 г.

11:00 ч.

каб. 566

За всички курсове

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Ст. преп. Мадлен Аврамова

01.09.2022 г.

13:00 ч.

онлайн

Френски език

Преп. Цветелина Петкова

05.09.2022 г.

13:00 ч.

онлайн

Английски език

Ст. преп. Божидар Питев

10.09.2022 г.

10:00 ч.

сем. 319

Английски език

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Проф. дн Антония Кръстева

10.09.2022 г.

11:00 ч.

онлайн

Педагогика

Гл. ас. д-р Лидия Колева

03.09.2022 г.

12:00 ч.

онлайн

Педагогика

Доц. д-р Лъчезар Лазаров

10.09.2022 г.

10:00 ч.

онлайн

Информационни и комуникационни технологии

Доц. д-р Стоянка Лазарова

10.09.2022 г.

10:00 ч.

онлайн

Информационни и комуникационни технологии

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Доц. д-р Марияна Няголова

02.09.2022 г.

11:00 ч.

Корпус 5

Психология

СПОДЕЛИ В