ПРИЕМЪТ ЗАПОЧВА!

От 13 юни до 29 юни 2022 г. Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ приема кандидатстудентски документи за участие в класиранията за заемане на местата по държавна поръчка САМО електронно на: https://epriem.uni-vt.bg

Подаването на заявление за участие в класиране ще бъде активно след 9:00 часа на 13 юни 2022 година.

В същия срок кандидатите, които са запазили места по акцията „Рано рани“, следва да се запишат за студенти в избраната от тях специалност.

Записванията се извършват в Ректората, зала № 2, от понеделник до събота от 8:30 до 16:00 часа.

За подробна информация: www.uni-vt.bgwww.priemunivt.bg и на тел. 062 / 618 206.

СПОДЕЛИ В