Представяне на платформата MozaBook

    

На 1.06.2022г. беше представена платформата MozaBook.

Във връзка със стартирането на проект „Образование за утрешния ден” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове за внедряване на единната електронна образователна платформа, КЕЙСИЕМ ЕООД, като част от консорциум „Дигитална раница” ДЗЗД, организира представяне на продукта MozaBook в университетите с педагогически специалности на територията на страната.

Заместник-ректорът по международната дейност проф. д-р Димитър Димитров приветства организаторите и участниците в събитието.

MozaBook е онлайн платформа, която позволява на учителите бърз достъп до електронни учебници, работни тетрадки, онлайн домашни и споделено съдържание, както и проследяване на задачи поставени към различни обучаеми групи. Платформата разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентиране. Ефектно интерактивно съдържание и вградени, развиващи уменията, илюстративни и виртуални лабораторни приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания. Използвайки онлайн интерфейса, учителите могат лесно да създават задачи, които учениците да решават у дома. Във виртуална класна стая - деца, и възрастни учат онлайн, чрез нови онлайн инструменти и множество иновативни практики, които си прокарват път през утвърдените методи за преподаване и променят представите ни за учебния процес.

СПОДЕЛИ В