Педагогическият колеж - партньор по проект PROROK, програма Еразъм+

Programme for Professional Capacity Development for Early Childhood Education and Care (PROROK)

Номер на проекта: 2020-1-SK01-KA201-078304

Период на проекта: декември 2020 – ноември 2023

Педагогически колеж - Плевен участва като партньор в международен проект по програма ЕРАЗЪМ+. Водеща организация е Университетът в Търнава, Словакия, а другите партньори са университетите от Любляна, Словения и Шопрон, Унгария, както и асоциирани детски градини и училища от съответните страни.

Проектът има за цел да се направи проучване, което да установи доколко и как всяка от страните разпознава и разбира значимостта на работата в областта на ранното детство и предучилищното образование, в съответствие с европейските и националните образователни политики. Изпълнението на проектната цел включва подробно представяне на съществуващите професионални профили на педагогическия персонал в различните страни, както и анализ относно националния опит и възможности за трансфер на добри практики между страните. Един от крайните продукти ще бъде монографично издание, което ще описва практиките на страните, участващи в проекта.


СПОДЕЛИ В