Трето място за Великотърновския университет и отбора на факултет „Математика и информатика” в Националната студентска олимпиада по математика 2022

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”


ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Трето място за Великотърновския университет и отбора на факултет „Математика и информатика” с ръководител ас. Александър Андонов в Класирането по висши училища - група А на Националната студентска олимпиада по математика‘2022, която се проведе от 13 до 15 май 2022 г. в с. Равда, при домакинството на Университета за национално и световно стопанство.

Членове на отбора бяха студентите Ванеса Светломирова Атанасова и Ивайло Ангелов Иванов от специалност „Педагогика на обучението по математика и информатика“, Десислава Генадиева Николова и Дария Иванова Иванова от специалност „Софтуерно инженерство“, II курс, Антоанета Димчова Цветанова от специалност „Компютърни науки“, III курс.

Подготовката на отбора водиха проф. д.м.н. Стефка Буюклиева, доц. д-р Милен Христов, доц. д-р Любомир Христов.

СПОДЕЛИ В