Кръгла маса на тема "Кариерно развитие на новоназначените учители"

На 17 май 2022 г. по инициатива на Педагогически колеж - Плевен и под патронажа на областния управител на област Плевен се проведе Кръгла маса на тема: „Кариерно развитие на новоназначените учители“. Партньори в организирането и провеждането на събитието бяха Регионално управление на образованието - Плевен и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България - клон Плевен.

Целта на форума бе да събере на едно място всички заинтересовани страни, свързани с подготовката и професионалната реализация на възпитаниците на Педагогическия колеж, и да се обсъди създаването на успешен модел на междуинституционално взаимодействие, който да подпомогне тяхната качествена подготовка и успешно кариерно развитие.

Повече от 150 бяха участниците в Кръглата маса. Своята ангажираност към форума изразиха Областна администрация - Плевен чрез участието на областния управител г-н Иван Янчев и заместник областния управител г-жа Виолета Иеремиева, Общинска администрация - Плевен в лицето на ресорния заместник кмет по образование г-н Стефан Милев, експерти от РУО - Плевен, директори и учители от училища и детски градини в община и област Плевен, преподавателите и част от студентите на Педагогическия колеж.

След като бе поставена темата на Кръглата маса от доц. д-р Емил Бузов, г-жа Албена Тотева и г-н Емил Райков, се откри дискусия, в която се включиха представители на всички заинтересовани страни. Споделиха се много конструктивни идеи и предложения, които предстои да бъдат трансформирани в конкретни действия.


СПОДЕЛИ В