Самостоятелен обект „Книжарница“ с полезна площ от 16.00 (шестнадесет) кв. м., разположена на първи етаж в сградата на Факултет „Изобразително изкуство“ на гр. Велико Търново с административен адрес ул. Независимост, 48

СПОДЕЛИ В