Академично слово на проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, чл.-кор. на БАН и носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и съдия в Конституционния съд на Република България

Академично слово на проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ

Академично слово на проф. д.ю.н. Атанас СЕМОВ, чл.-кор. на БАН и носител на Катедра „Жан Моне” на ЕС, преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски” и съдия в Конституционния съд на Република България, на тема „Опазването на националната памет е историческа и конституционна повеля“
СПОДЕЛИ В