Официално връчване на дипломите на випуск 2021

ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОФИЦИАЛНО ВРЪЧВАНЕ НА ДИПЛОМИТЕ
НА АБСОЛВЕНТИТЕ ОТ ФАКУЛТЕТ „МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА“
ВИПУСК 2021


На 17 юни 2022 г. в Аулата на Великотърновския университет се състоя тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от факултет „Математика и информатика“ - випуск 2021 и първия випуск на магистърските програми за придобиване на професионална квалификация „учител по математика, информатика и информационни технологии“.

Тази година церемонията се осъществи отново с любезното съдействие на:

  • ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ
  • СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
  • РЕКТОРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

Сто и четирима абсолвенти на факултет „Математика и информатика“ се дипломираха по 4 бакалавърски и 7 магистърски програми.

Дипломираните бакалаври през 2021 са 43 по 4 програми: Софтуерно инженерство, Компютърни науки, Информатика и Педагогика на обучението по математика и информатика.

  • Среден успех от следването и дипломирането – Мн. добър (5,39).
  • С отлична диплома - 19, четири от които отличени с грамота и награда „Отличник на випуск 2021“.

Дипломираните магистри през 2021 са 25 по 4 програми: Уеб технологии и разработване на софтуер, Приложни компютърни науки, Компютърна мултимедия, Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт.

  • Среден успех от следването и дипломирането - Отличен (5,81).
  • Отличници на випуск 2021 за ОКС „магистър” - 20, седем от които с грамота и награда „Отличник на випуск 2021“.

Дипломираните магистри от випуск 2022 са 36 по 3 програми: Математика, информатика и информационни технологии, Математика и Информатика и информационни технологии.

  • Среден успех от следването – Много добър (5,21).
  • Отличници на първия випуск на магистърските програми за придобиване на професионална квалификация „учител по математика, информатика и информационни технологии“ - 12, един от които с грамота и награда „Отличник на випуск 2022“.

Абсолвентите получиха награди, предоставени от ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, ГР. ПЛОВДИВ и СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ КЪМ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

Студентите, дипломирали се през 2021 г. са 31-тия випуск на факултет „Математика и информатика“.

През 2021 г. завърши и първия випуск на магистърските програми за придобиване на професионална квалификация „учител по математика, информатика и информационни технологии“.

Церемонията бе открита от декана на факултета – доц. д-р Марияна Николова.

Гости на тържеството бяха

проф. дфн Вихрен Бузов,
зам.-ректор по управление на качеството и акредитацията на Великотърновския университет

Димитър Начков,
изпълнителен директор на ПРАЙМ ХОЛДИНГ ЕАД, гр. Пловдив

Розалия Личева,
Началник на Регионално управление на образованието, гр. В.Търново


проф. дмн Недю Попиванов,
първият декан на факултет “Математика и информатика” (1991 – 1992)

Доц. д-р Георги Тодоров,
декан на факултет „Математика и информатика” (2011-2012) и почетен професор на ВТУ

Проф. д-р Мирослав Гълъбов,
декан на факултет „Математика и информатика” (2012-2019)

Александър Узунов,
Председател на Студентския съвет на Великотърновския университет


Събитието уважиха преподаватели, работодатели, близки и приятели на абсолвентите.


Приветствие от името на абсолвентите на випуск 2021 поднесе
Даница Миролюбова Влахова,
специалност „Уеб технологии и разработване на софтуер”
образователно-квалификационна степен „магистър“
носител на Академичната награда на Община Велико Търново за 2021 г.


Отличници на випуск 2021

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „БАКАЛАВЪР“


МИРОСЛАВ ИВАЙЛОВ СТЕФАНОВ
СПЕЦИАЛНОСТ „СОФТУЕРНО ИНЖЕНЕРСТВО”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,98


ИВАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ
СПЕЦИАЛНОСТ „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,93


КАЛИНА БРАТАНОВА ДРУМЕВА
СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,92


ТОНИСЛАВ ТРИФОНОВ ПЕЙЧЕВ
СПЕЦИАЛНОСТ „ИНФОРМАТИКА”
С ОТЛИЧЕН УСПЕХ 5,87


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „МАГИСТЪР“


Даниел Николаев Нанев
специалност „ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
с отличен успех 6,00


Даница Миролюбова Влахова
специалност „УЕБ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР”
с отличен успех 6,00


Иван Петров Дълбоков
специалност „ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА”
с отличен успех 6,00


Мария Павлова Христова
специалност „УЕБ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР”
с отличен успех 6,00


Ралица Илиева Илиева
специалност „УЕБ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР”
с отличен успех 6,00


Симона Симеонова Ченкова
специалност „ИНФОРМАТИКА. КОМПЮТЪРНА МУЛТИМЕДИЯ”
с отличен успех 6,00


Цветелин Николаев Цончев
специалност „УЕБ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР”
с отличен успех 6,00


Отличник на випуск 2022

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА степен „МАГИСТЪР“ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО … (УЧИТЕЛ)


ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
специалност „ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
с отличен успех 6,00


Още от церемонията


Снимки от церемонията може видите в страницата: https://www.facebook.com/univt/photos/pcb.10166450748140584/10166450743235584/

СПОДЕЛИ В