Педагогическият колеж в гр. Плевен има НОВА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА И НОВА БАНКОВА СМЕТКА

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че от 3.05.2022 г. е активна СЛЕДНАТА НОВА СМЕТКА на Педагогическия колеж в гр. Плевен:

  • „УниКредит Булбанк“
  • Клон Плевен
  • Банкова сметка: BG62UNCR70003124858707
  • BIC на банката: UNCRBGSF
  • Титуляр на сметката: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Педагогически колеж в гр. Плевен
СПОДЕЛИ В