Научни списания и поредици на Православен богословски факултет

Научни поредици
Теологикон : Годишник на Центъра по систематическо богословие при Православния богословски факултет на Великотърновския университет . / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Богословски факултет. Център по систематическо богословие Продължаващо издание –  Велико Търново : Фабер

СПОДЕЛИ В