Научни списания и поредици на факултет Математика и информатика

Научни списания

Математика, компютърни науки и образование / Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий". –  Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий“


СПОДЕЛИ В