Научни списания и поредици на Факултет по изобразително изкуство

Научни списания
Визуални изследвания : Списание за съвременно изкуство / Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". –  Велико Търново : Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий".

СПОДЕЛИ В