Научни списания и поредици на Стопански факултет

Научни списания
Социално-икономически анализи : Поредица на Великотърновския университет"Св. Св. Кирил и Методий" – Стопански факултет / Великотърновски унив."Св. Св. Кирил и Методий". –  Велико Търново : Унив. изд."Св. Св. Кирил и Методий"

СПОДЕЛИ В