Научни списания и поредици на Юридически факултет

Научни списания
De Jure : Официално издание на Юридически факултет / Унив. изд."Св. Св. Кирил и Методий.  –  Велико Търново : "Св. св. Кирил и Методий"

СПОДЕЛИ В