Научни списания и поредици на Педагогически факултет

Научни списания
Педагогически алманах : Педагогическо списание на Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" / Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". –  Велико Търново : Унив. изд. "Св. Св. Кирил и Методий".23 см.

СПОДЕЛИ В