Важно съобщение за всички студенти, които се обучават във Великотърновския университет

Уважаеми студенти,

Във връзка с новоприети нормативни промени в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и решение на Министерството на образованието и науката Великотърновският университет и „Студентски столове и общежития“ ЕАД ще раздадат на студентите стикери за студентско столово хранене.
Право да получат стикери имат всички студенти, докторанти и специализанти в редовна, задочна, платена и дистанционна форма на обучение.
Стикерите ще се раздават от 21 април 2022 г., четвъртък, във фронт офисите за административно обслужване на Университета и в Социално-битовата комисия на Студентския съвет (до входа на Блок № 2 на Студентските общежития).
Чрез тези стикери учещите във Великотърновския университет ще могат да се хранят във всички студентски столове в страната, възползвайки се от субсидията за студентско столово хранене. Студентите без наличен стикер ще се хранят на граждански цени.

Системата за субсидирано студентско столово хранене се въвежда от 3 май 2022 г.


СПОДЕЛИ В