Представяне на Годишника на Историческия факултет с изследвания в памет на проф. д.и.н. Иван Стоянов

На 12 април 2022 г. в зала „Европа“ на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“  Историческият факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“ и Информационно-библиотечният и издателски комплекс организираха представяне на  Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, година IV (XXXVI), 2020, в който са включени изследвания, представени на проведената на 19 октомври 2019 г. международна научна конференция, посветена на 70-та годишнина от рождението на проф. д.и.н. Иван Стоянов. Дълбокото си уважение към учения, преподавателя и колегата проф. Иван Стоянов засвидетелстваха с присъствието си проф. Димитър Димитров, заместник-ректор на ВТУ, доц. Николай Кънев, декан на Историческия факултет, проф. Красимира Мутафова, директор на Информационно-библиотечния и издателски комплекс, автори на статии, включени в сборника, преподаватели и студенти. На срещата присъства и съпругата на проф. Стоянов – госпожа Дора Стоянова.

В изказванията на доц. Владимир Попов, проф. Пламен Павлов, Дора Чаушева – директор на Националния музей „Васил Левски“ в гр. Карлово, емоционално и с признание бяха припомнени заслугите на проф. Ив. Стоянов за развитието на българската историческа наука, безспорният му принос за изследване и популяризиране на делото на Васил Левски, последователните му усилия за издигане престижа на Великотърновския университет като един от водещите научноизследователски и образователни центрове в страната, както и неговата активна обществена дейност. С неподправена искреност и топлота говори проф. Калчо Калчев за човека и приятеля Иван Стоянов. На общия фон на представяне на познати и непознати страни от живота на проф. Ив. Стоянов се открои казаното от съпругата му Дора Стоянова, която сподели мисли за неговата отдаденост на науката, за безкомпромисното му отношение при отстояване на историческата истина.

Проф. Петко Петков, проф. Милко Палангурски, доц. Лора Дончева и доц. Виолета Стойчева представиха включените в изданието изследвания, като подчертаха стремежа на авторите да насочат вниманието към малко известни исторически факти, да въведат в научно обращение нови документални източници, да поставят дискусионни и интересни исторически теми.

Събитието протече в непринудената атмосфера на почит към личността и делото на проф. д.и.н. Иван Стоянов, израз на която е представеният том  на престижната поредица „Годишник на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В