Научни списания и поредици на Исторически факултет

Научни списания

Епохи : историческо списание на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" / Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий". Исторически факултет.  –  Велико Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий"


СПОДЕЛИ В