Climate Science Olimpiad

ClimateScience е водеща благотворителна организация за климатично образование, базирана в Обединеното кралство. Целта на организацията е да направи климатичното образование надеждно, достъпно и ангажиращо, безплатно за всеки. Успяват да постигнат това под формата на различни курсове, видео записи, занимания в клас, семинари и други.

Една от инициативите на ClimateScience е Climate Science Olimpiad (CSO), която да бъде глобално състезание, насърчаващо младите хора да намерят решения за някои от най-големите климатични предизвикателства и им дава властта да бъдат климатични лидери и иноватори на бъдещето. Въпросите разглеждани по време на CSO, поставят студентите в ролята на лидери, карат ги да правят задълбочени излседвания за определени проблеми, като използват най-новите проучвания, и ги насърчават да предложат решения, които са социално справедливи, постижими, икономически осъществими и възможни за бързо внедряване.

През 2022 г. CSO цели да достигне милиони участници от целия свят. В нея могат да участват младежи във възрастовата група от 12 до 25 години, като за целта е необходимо да се регистрират до 10.08.2022 г. на този линк, където могат да намерят повече информация за правилата за участие и отделните етапи от състезаниято.

СПОДЕЛИ В