Класиране за стипендии за чуждестранни студенти – летен семестър 2021/2022 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Диана Олексиивна Стойчева История Втори 2003014086 5.95 240.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Татяна Сергиивна Богдева Социална педагогика  Втори 2005014104 5.11 240.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Иван Валериевич Туфекчи Финанси Четвърти 1806013466 5.21 240.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Вадим Димов Софтуерно инженерство Втори 2009014115 5.33 240.00
2 Микола Сергийович Николов Компютърни науки. Приложни компютърни науки Втори 2009015358 5.30 240.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анастасия Степанивна Минжирян Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2104014015 без оглед на успех 240.00
2 Валерия Иванивна Чернева  Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004014070 5.21 240.00
3 Владислава Йосипивна Коврик Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1804014083 4.83 240.00
4 Надежда Фучеджи Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Четвърти 1804013440 4.79 240.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Валерия Манаф Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2102014002 без оглед на успех 240.00
2 Виктория Куличкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902013796 5.00 240.00
3 Константина-Пресияна Димитриу Костопул Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102013689 без оглед на успех 240.00
4 Олександр Евгенович Визирский Педагогика на обучението по български език и чужд езиk Първи 2102013988 без оглед на успех 240.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Вероника Ровшановна Вахидова Психология  Втори 2007014099 5.36 240.00
2 Доротея Петровна Кара Психология Трети 1907013416 5.36 240.00
3 Мария Максимивна Клименко Психология  Трети 1907013447 5.27 240.00

СПОДЕЛИ В