Класиране за стипендии при обучение в специалности от приоритетните направления – летен семестър 2021/2022 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Атанас Николаев Сърмов История  Втори 2003011528 6.00 125.00
2 Велислава Анатолиева Великова  Археология  Трети 1903010582 6.00 125.00
3 Владимир Петров Брязов История Четвърти 1803010882 6.00 125.00
4 Георги Костадинов Костов Педагогика на обучението по история и чужд език Първи 2103011269 6.00 125.00
5 Георги Недков Недев Регионално развитие и геоикономика Трети 1903010295 6.00 125.00
6 Доника Пенкова Иванова Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство Първи 2103013771 6.00 125.00
7 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география Втори 2003011218 6.00 125.00
8 Емел Ибрямова Билялова География и икономика Първи 2103014249 6.00 125.00
9 Калоян Динев Динев  История Четвърти 1803010487 6.00 125.00
10 Кристалина Станиславова Дянкова Обща история. Нова и съвременна история на Европа Първи 2103013775 6.00 125.00
11 Кристиян Красимиров Младеновски История. Българска история. Първи 2103013572 6.00 125.00
12 Мартин Здравков Кръстев История Първи 2103011651 6.00 125.00
13 Савина Красимирова Трифонова Регионално развитие и геоикономика Трети 1903011204 6.00 125.00
14 Сезел Хикметова Фикретова  Обща история. Нова и съвременна история на Европа Първи 2103013701 6.00 125.00
15 Симеон Ангелов Ангелов Археология Втори 2003010634 6.00 125.00
16 Чани Ивайлова Апостолова Археология Първи 2103010889 6.00 125.00
17 Явор Йорданов Христов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2003010998 5.95 110.00
18 Никола Мирославов Николов История Трети 1903010874 5.93 110.00
19 Ивайло Манолов Димитров Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010225 5.90 110.00
20 Преслав Пламенов Пейчев Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010384 5.90 110.00
21 Веселка Велева Веселинова История Първи 2103013361 5.89 110.00
22 Даниел Стойков Пандурски Педагогика на обучението по география и информационни технологии Втори 2003010821 5.89 110.00
23 Цветомира Колева Колева Археология Четвърти 1803014086 5.88 110.00
24 Ивета Минкова Мочева Регионално развитие и геоикономика Четвърти 1803011207 5.86 110.00
25 Виктория Захариева Тодорова Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010471 5.85 110.00
26 Мария Георгиева Жечева Педагогика на обучението по история и чужд език Втори 2003010557 5.85 110.00
27 Тодор Георгиев Марков Педагогика на обучението по история и география Четвърти 1803010620 5.85 110.00
28 Теодосий Веселинов Харитов Педагогика на обучението по история и география Трети 1903011356 5.81 110.00
29 Благовест Николаев Иванов Регионално развитие и геоикономика Първи 2103011038 5.80 110.00
30 Мариса Калоянова Петкова Регионално развитие и геоикономика Първи 2103010944 5.80 110.00
31 Мария Петрова Петрова География Четвърти 1803011187 5.80 110.00
32 Христо Стоев Костов История Трети 1903010725 5.79 110.00
33 Йоанна Пламенова Пенчева География Трети 1903010670 5.78 110.00
34 Виктор Драгомиров Дянков География Втори 2003011499 5.75 110.00
35 Гергана Галинова Григорова  Педагогика на обучението по история и география  Първи 2103011432 5.75 110.00
36 Ива Иванова Георгиева  Педагогика на обучението по история и география  Трети 1903011117 5.75 110.00
37 Ирен Генадиева Русева  История  Четвърти 1903014693 5.73 110.00
38 Ангелина Миленова Лазарова Педагогика на обучението по история и чужд език Трети 1903011336 5.72 110.00
39 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география Втори 2003010585 5.72 110.00
40 Теодора Валентинова Енчева Педагогика на обучението по история и география Втори 2003010748 5.72 110.00
41 Теодор Боянов Бинев  Археология Първи 2103010898 5.71 110.00
42 Христо Колев Христов География Четвърти 1903012615 5.70 110.00
43 Виктор Трифонов Василев  Педагогика на обучението по история и география Втори 2003010795 5.67 110.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Авги Лазаро Лайлакиду Социална педагогика  Трети 1905010544 6.00 125.00
2 Ася Атанасова Атанасова Социална педагогика Трети 1905012420 6.00 125.00
3 Виктория Руменова Алексова Социална педагогика Трети 1905011731 6.00 125.00
4 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005011220 6.00 125.00
5 Галин Живков Жеков Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2105012015 6.00 125.00
6 Звездомила Василева Хаджиенева Управление на образованието Първи 2105012331 6.00 125.00
7 Зорница Здравкова Гюмечева  Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2005010907 6.00 125.00
8 Ива Людмилова Янчева Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905010560 6.00 125.00
9 Ивет Мартинова Иванова  Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2005010743 6.00 125.00
10 Ипек Синан Рушидова Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010799 6.00 125.00
11 Ирена Боянова Трайкова  Педагогика на обучението по музика  Трети 1905013008 6.00 125.00
12 Йоана Цонева Ковачева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011337 6.00 125.00
13 Клаудия Цанкова Пенкова Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2105012278 6.00 125.00
14 Маринела Маринова Дочева Педагогика на обучението по музика Трети 1905010392 6.00 125.00
15 Мария Младенова Кирова Социална педагогика Четвърти 1805010398 6.00 125.00
16 Мария Христова Добрева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010676 6.00 125.00
17 Мирослава Дончева Дончева  Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011178 6.00 125.00
18 Николина Детелинова Николова Управление на образованието Първи 2105012415 6.00 125.00
19 Пламен Петров Петров Ръководство на музикални състави Първи 2105014166 6.00 125.00
20 Ралица Георгиева Минкова Педагогика на обучението по музика Трети 1905010900 6.00 125.00
21 Светлана Янкова Великова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011108 6.00 125.00
22 Стефани Ясенова Пенкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010563 6.00 125.00
23 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010900 6.00 125.00
24 Люсиана Пламенова Куртева  Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805010643 5.96 110.00
25 Марина Стефанова Маринова Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805011785 5.96 110.00
26 Радостина Огнянова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011351 5.96 110.00
27 Антония Валентинова Симеонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011533 5.95 110.00
28 Габриела Ангелова Чолакова Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1805010913 5.95 110.00
29 Ива Филева Филева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1805010855 5.95 110.00
30 Ивайло Калоянов Илиев Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905010460 5.95 110.00
31 Ирина Руменова Атанасова  Педагогика на обучението по музика  Втори 2005011005 5.95 110.00
32 Кристина Станиславова Станкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010554 5.95 110.00
33 Мария Цветанова Ибова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005011048 5.95 110.00
34 Мартина Кирилова Хаджиева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005012885 5.95 110.00
35 Ралица Величкова Цветанова Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1805010553 5.95 110.00
36 Станимира Димитрова Мартинова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011669 5.95 110.00
37 Александър Росенов Козлев Педагогика на обучението по музика Трети 1905013413 5.94 110.00
38 Кремена Ангелова Дуганова  Социална педагогика  Четвърти 1805011602 5.94 110.00
39 Кристиана Красимирова Николова  Социална педагогика Четвърти 1805011947 5.94 110.00
40 Анна Валериева Цветкова  Социална педагогика Трети 1905011446 5.93 110.00
41 Мария Евгениева Андреева Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2005011612 5.93 110.00
42 Габриела Георгиева Недева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010678 5.91 110.00
43 Цветелина Ивайлова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010686 5.91 110.00
44 Анна-София Емилова Недкова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010660 5.90 110.00
45 Антоанета Росенова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011581 5.90 110.00
46 Петя Христова Спирова  Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011256 5.90 110.00
47 Николета Пламенова Цуцакова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2105010814 5.89 110.00
48 Петя Красимирова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2105010764 5.89 110.00
49 Пламена Здравкова Балдахинова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2105014964 5.89 110.00
50 Теодора Пламенова Божкова Педагогика на обучението по музика Трети 1905013394 5.89 110.00
51 Айгюл Ахмед Рашидова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011275 5.88 110.00
52 Симона Руменова Ангелова Социална педагогика Трети 1905011392 5.87 110.00
53 Стоянка Иванова Ангелова Педагогика на обучението по физическо възпитание Втори 2105013262 5.87 110.00
54 АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ДАНОВ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК Втори 2005010720 5.86 110.00
55 Антония Ивайлова Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2005011286 5.86 110.00
56 Вилимира Пламенова Райкова  Предучилищна педагогика и чужд език  Четвърти 1805010916 5.86 110.00
57 Даниела Генчева Чонкова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005011750 5.86 110.00
58 Дария Гълабинова Мирчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2105013247 5.86 110.00
59 Иван Тошков Тодоров НУП и чужд език  Четвърти 1805011500 5.86 110.00
60 Невяна Славкова Славова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005010550 5.86 110.00
61 Памела Анатолиева Капитанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010700 5.86 110.00
62 Ванеса Иванова Дочева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2005010830 5.85 110.00
63 Богомила Иванова Иванова  Социална педагогика  Втори 2005011873 5.84 110.00
64 Пламена Досева Стойкова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011327 5.83 110.00
65 Антонина Пламенова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005010940 5.82 110.00
66 Виктория Димитрова Дадова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010625 5.82 110.00
67 Мария Петрова Банова  НУПЧЕ Четвърти 1805011497 5.82 110.00
68 Радислава Трифонова Цонева  Социална педагогика  Четвърти 1805011466 5.82 110.00
69 Роси Боянова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011068 5.82 110.00
70 Ванеса Петрова Димитрова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011680 5.81 110.00
71 Теодора Златева Златева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011514 5.81 110.00
72 Зейджан Адем Дахил ПНУП. Педагогическото взаимодействие в ПУО и началния етап на СУ Първи 2105013599 5.80 110.00
73 Йоанна Мирославова Василева Социална педагогика Трети 1905011755 5.80 110.00
74 Тодор Илчев Стоянов Ръководство на музикални състави Първи 2105014171 5.80 110.00
75 Цветелина Веселинова Николова  Ръководство на музикални състави Първи 2105013857 5.80 110.00
76 Габриела Владимирова Лефтерова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011062 5.79 110.00
77 Михаела Стефанова Тодорова Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2005011310 5.79 110.00
78 Мерве Метинова Мустафова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2105010891 5.78 110.00
79 Серай Алиман Алиман Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2105011208 5.78 110.00
80 Стефани Светозарова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2105010552 5.78 110.00
81 Емилия Николаева Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010624 5.77 110.00
82 Ивелина Радославова Райкова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010719 5.77 110.00
83  Екатерина Петрова Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010342 5.76 110.00
84 Валя Мариянова Минчева Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905010556 5.76 110.00
85 Венислава Петрова Нанова Социална педагогика Четвърти 1805010739 5.76 110.00
86 Иван Свиленов Николов Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011201 5.76 110.00
87 Кристина Валериева Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905010369 5.76 110.00
88 Марсия Чавдарова Кирилова Педагогика на обучението по музика Четвърти 1805010499 5.76 110.00
89 Николета Пламенова Петкова  Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1705020027 5.76 110.00
90 Павлета Господинова Колева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010860 5.76 110.00
91 Петя Дафинова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1905011067 5.76 110.00
92 Светослава Найденова Тодорова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905011168 5.76 110.00
93 Сияна Ростиславова Дончева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011424 5.76 110.00
94 Мария Димитрова Стефанова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2005010786 5.75 110.00
95 Явор Георгиев Георгиев Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 1905011147 5.75 110.00
96 Валерия Иванова Йорданова Социална педагогика Втори 2005011494 5.74 110.00
97 Десислава Николаева Рахнева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010909 5.73 110.00
98 Марина Димитрова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия Втори 2005010740 5.71 110.00
99 Нурие Ахмед Палоолу Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010881 5.71 110.00
100 Цветалия Николаева Недялкова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905012587 5.71 110.00
101 Ивона Станиславова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2005011651 5.68 110.00
102 Миа Иванова Момъкова Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 1905010766 5.68 110.00
103 Преслава Валериева Илиева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005012762 5.68 110.00
104 Десислав Стефанов Пенев Педагогика на обучението по музика Първи 2105013390 5.67 110.00
105 Десислава Костадинова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011274 5.67 110.00
106 Ирена Георгиева Любенова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011512 5.67 110.00
107 Магдалина Бориславова Нейкова Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2105010681 5.67 110.00
108 Никол Георгиева Дечева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2105011397 5.67 110.00
109 Правда Дафинова Панкова  Педагогика на обучението по музика Първи 2105010855 5.67 110.00
110 Роксана Цветомирова Цонева  Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005013139 5.67 110.00
111 Цветомила Велимирова Янкова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805010753 5.67 110.00
112 Габриела Иванова Иванова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2105011726 5.66 110.00
113 Соня Ивова Хараламбева  Педагогика на обучението по физическо възпитание  Четвърти 1805011202 5.65 110.00
114 Валентина Каменова Макавеева  Предучилищна педагогика и логопедия Трети 1905011414 5.64 110.00
115 Василена Сашева Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010629 5.64 110.00
116 Гергана Стефчова Пейчовска Предучилищна педагогика и логопедия  Втори 2005012827 5.64 110.00
117 Ваня Христова Семова Педагогика на обучението по физическо възпитание  Трети 1905011124 5.63 110.00
118 Деница Миленова Маринова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2105011124 5.63 110.00
119 Елис Хасанова Мустафова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1905011378 5.63 110.00
120 Ива Тихомирова Йорданова Социална педагогика  Първи 2105010581 5.63 110.00
121 Калин Желязков Димитров Педагогика на обучението по физическо възпитание Трети 1905011785 5.63 110.00
122 Светлана Людмилова Янчева   Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2105010687 5.63 110.00
123 Ивона Любомирова Христонева Предучилищна педагогика и логопедия Четвърти 1805011221 5.62 110.00
124 Ралица Ивайлова Викторова  Начална училищна педагогика и чужд език  Трети 1905011248 5.62 110.00

Православен богословски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Анна Бориславова Захариева Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1901010396 6.00 125.00
2 Ива Ивова Донкова Църковни изкуства Първи 2101012845 6.00 125.00
3 РОСЕН ПЛАМЕНОВ НЕЧОВ Църковни изкуства - иконопис, стенопис, дърворезба Трети 1901011120 5.94 110.00
4 Катя Христова Стойчева Църковни Изкуства Втори 2001011586 5.88 110.00
5 Иван Събев Събев  Теология  Втори 2001013236 5.78 110.00
6 Йоана Павлова Гърбова Църковни изкуства- иконопис, стенопис, дърворезба Първи 2101011057 5.75 110.00
7 Стефан Иванов Сталев  Църковни изкуства-иконопис, стенопис и дърворезба  Трети 1901010235 5.71 110.00
8 Никола Божидаров Димитров Църковни изкуства - иконопис, стенопис и дърворезба Първи 2101011466 5.63 110.00
9 Нина Николаева Николова  Теология  Първи 2101013469 5.50 110.00
10 Станислав Иванов Савов Теология Първи 2101013638 5.50 110.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Ани Колева Пендашева Софтуерно инженерство Четвърти 1809010657 6.00 125.00
2 Васил Павлов Ангелов Софтуерно инженерство Първи 2109010597 6.00 125.00
3 Габриел Веселинов Петков Софтуерно инженерство Трети 1909010562 6.00 125.00
4 Деница Бориславова Босева Информационно брокерство и дигитални медии Четвърти 1809011189 6.00 125.00
5 Ивайло Ангелов Иванов  Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2109010672 6.00 125.00
6 Йоанна Радкова Ценкова Информационно брокерство и дигитални медии Трети 1909010565 6.00 125.00
7 Кристина Василева Николова Софтуерно инженерство Четвърти 1809010559 6.00 125.00
8 Мирослав Ивайлов Стефанов Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2109012819 6.00 125.00
9 Михаела Герасимова Бенчева Софтуерно инженерство Трети 1909010393 6.00 125.00
10 Николета Емилова Добревска Софтуерно инженерство Първи 2109011391 6.00 125.00
11 Пламенна Викторова Петрова Софтуерно инженерство Трети 1909011132 6.00 125.00
12 Радостин Тодоров Тодоров Софтуерно инженерство Четвърти 1809011208 6.00 125.00
13 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009010667 6.00 125.00
14 Славена Петрова Тихова Математика, информатика и информационни технологии Първи 2109012141 6.00 125.00
15 СТЕФАН АТАНАСОВ СИМЕОНОВ Софтуерно инженерство Първи 2109010585 6.00 125.00
16 Християн Диянов Димитров Софтуерно инженерство Трети 1909010625 6.00 125.00
17 Цветелина Мирославова Енчева Информационно Брокерство и Дигитални Медии Четвърти 1809010614 6.00 125.00
18 Мартин Николаев Недев Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1809010504 5.94 110.00
19 Преслава Георгиева Дацова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009010905 5.94 110.00
20 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009011364 5.94 110.00
21 Михаела Мирославова Димитрова  Информационно брокерство и дигитални медии  Четвърти 1809010507 5.93 110.00
22 Стоян Иванов Стоянов Софтуерно инженерство Четвърти 1809010142 5.93 110.00
23 Валентин Маринов Колев Софтуерно Инженерство Трети 1909010411 5.92 110.00
24 Петър Кънчев Тодоров Софтуерно инженерство Трети 1909010172 5.92 110.00
25 Христослав Лъчезаров Захариев Софтуерно инженерство Трети 1909011457 5.92 110.00
26 Александър Юриев Капра Компютърни науки Четвърти 1809010655 5.88 110.00
27 Иван Павлинов Илиев Компютърни науки Четвърти 1809010654 5.88 110.00
28 Дария Иванова Иванова Софтуерно инженерство  Втори 2009011741 5.87 110.00
29  Симеон Добринов Къндев Софтуерно инженерство Четвърти 1809010445 5.86 110.00
30 Александър Николов Пеев Софтуерно инженерство Трети 1909010547 5.85 110.00
31 Мартин Тихомиров Тодоров Софтуерно инженерство Трети 1909011223 5.85 110.00
32 Ален Светлозаров Христов Уеб технологии и разработване на софтуер Първи 2109013730 5.80 110.00
33 Денислав Стефанов Илиев Софтуерно инженерство Първи 2109011389 5.80 110.00
34 Станислав Тодоров Станчев Софтуерно инженерство Втори 2009010549 5.80 110.00
35 Тодор Руменов Петров Софтуерно инженерство Първи 2109011568 5.80 110.00
36 Стефан Стойков Бояджиев Софтуерно инженерство Четвърти 1809011456 5.79 110.00
37 Даниел Илиев Илиев Софтуерно Инженерство Трети 1909011203 5.77 110.00
38 Михаел Красимиров Николов Компютърни науки Четвърти 1809010399 5.75 110.00
39 Валентина Миткова Маринова Софтуерно инженерство Четвърти 1809010863 5.71 110.00
40 Набила Мохамадбакер Сарвари Софтуерно инженерство Трети 1909011451 5.69 110.00
41 Елица Калоянова Тонкова Компютърни науки Първи 2109010492 5.67 110.00
42 Никол Емилова Илиева Педагогика на обучението по математика и информатика Четвърти 1809010533 5.65 110.00
43 Деян Йорданов Начев Компютърни науки Четвърти 1809011233 5.63 110.00
44 Евсин Шенолов Хасанов Софтуерно инженерство Трети 1909010370 5.62 110.00
45 Мирела Николаева Костова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1909010571 5.60 110.00
46 Теодора Петрова Гангова Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2009011587 5.60 110.00
47 Деница Стефкова Димова Информатика Трети 1909011771 5.58 110.00
48 Алекси Алексиев Иванов  Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2109010743 5.57 110.00
49 Антон Галинов Михайлов Софтуерно инженерство Четвърти 1809011386 5.57 110.00
50 Иванина Стоянова Денева Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2109010642 5.57 110.00
51 Ирен Красимирова Илиева Информационно брокерство и дигитални медии Първи 2109010383 5.57 110.00
52 Нина Чавдарова Фичева  Иформационно брокерство и дигитални медии Първи 2109011565 5.57 110.00
53 Пламена Даниелова Дойнова  Информатика Втори 2009010610 5.57 110.00
54 Дженифър Таеба Сарвари Софтуерно инженерство  Трети 1909011729 5.54 110.00
55 Даниела Валентинова Найденова Педагогика на обучението по математика и информатика Трети 1909010854 5.53 110.00
56 Десислав Красимиров Орманджиев  Софтуерно инженерство Втори 2009011427 5.53 110.00
57 Десислава Генадиева Николова Софтуерно инженерство Втори 2009010617 5.53 110.00
58 Мариела Силвиева Атанасова Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2009013156 5.53 110.00
59 Боряна Калинова Боянова Софтуерно инженерство Втори 2009011363 5.47 110.00
60 Владислав Панайотов Панайотов Софтуерно инженерство Втори 2009010691 5.47 110.00
61 Станислав Валентинов Темелков Софтуерно Инженерство Трети 1909010749 5.46 110.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Женя Каменова Калева Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2104012806 6.00 125.00
2 Камелия Георгиева Александрова Изящни изкуства -арт стъкло Първи 2104013574 6.00 125.00
3 Теодора Константинова Маринова Изящни изкуства - Живопис Трети 1904011189 6.00 125.00
4 Мария Пламенова Белчева Изящни изкуства- Стенопис Трети 1904011096 5.95 110.00
5 Надя Иванова Кирова Визуални изследвания Втори 2004011901 5.95 110.00
6 Мая Емилиянова Йорданова Изящни изкуства - Графика Трети 1904011296 5.94 110.00
7 Лилия Красимирова Кунева Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Трети 1904011129 5.93 110.00
8 Антоанета Петкова Тонева  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Трети 1904010499 5.91 110.00
9 Кристина Красимирова Петрова Визуални изследвания Втори 2104014959 5.89 110.00
10 Адриан Светославов Косев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Първи 2104011195 5.88 110.00
11 Симона Станиславова Йорданова Изящни изкуства - Стенопис Четвърти 1804010623 5.86 110.00
12 Габриела Димитрова Димова Визуални изследвания Втори 2004011905 5.84 110.00
13 Дарена Християнова Захариева Изящни изкуства-Графика Трети 1904011091 5.81 110.00
14 Дионисиос Спиридон Каламарас Изящни изкуства - Рисуване  Първи 2104012270 5.80 110.00
15 Надежда Иванова Златкова Изящни изкуства - Живопис Първи 2104012045 5.80 110.00
16 Самуил Димитров Стоянов Педагогика на обучението по изобразително изкуство Първи 2104011954 5.80 110.00
17 Габриела Даниелова Иванова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Втори 2004011236 5.78 110.00
18 Яница Валентинова Димитрова Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 2004013175 5.78 110.00
19 Катерина Бориславова Чакърова Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804010929 5.77 110.00
20 Алекс Христианова Панова Изящни изкуства - Стенопис Трети 1904010685 5.75 110.00
21 Беатрис Елинова Балевска  Изящни изкуства - Стенопис Трети 1904011165 5.75 110.00
22 Борислава Тодорова Борисова  Педагогика на обучението по изобразително изкуство  Първи 2104011769 5.75 110.00
23 Екатерина - Мария Миткос Изящни изкуства - Стенопис Трети 1904011531 5.75 110.00
24 Радостин Любенов Янев Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации  Четвърти 1804011469 5.75 110.00
25 Сиана Пламенова Хаджиандонова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Трети 1904011095 5.74 110.00
26 Силвия Николаева Николова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комуникации Втори 2004011327 5.74 110.00
27 Ергюл Ердинч Ахмедова Изящни изкуства - Стенопис  Втори 2004011089 5.73 110.00
28 Александър Илиев Александров Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804011358 5.72 110.00
29 Антон Веселинов Джуров Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804011631 5.72 110.00
30 Виктория Красимирова Колева  Педагогика на обучението по изобразително изкуство Втори 2004010318 5.72 110.00
31 Габриела Пламенова Стефанова Изящни изкуства - Графичен дизайн и визуални комункации Трети 1904011252 5.70 110.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Адриана Пламенова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2102010514 6.00 125.00
2 Анастасия Острова Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2102011023 6.00 125.00
3 Андон Николаев Иванов Педагогика на обучението по български език и история  Трети 1902011090 6.00 125.00
4 Биляна Милкова Димитрова Транслатология с два чужди езика Първи 2102012308 6.00 125.00
5 Весела Йорданова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2102010870 6.00 125.00
6 Виктория Василева Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2102010518 6.00 125.00
7 Владимир Добрев Стефанов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2102010830 6.00 125.00
8 Габриела Албертова Григорян Транслатология с един чужд език  Първи 2102011978 6.00 125.00
9 Георги Людмилов Йорданов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902010511 6.00 125.00
10 Гергана Мирославова Стоянова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2102010543 6.00 125.00
11 Денислав Драгомиров Димитров Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102011452 6.00 125.00
12 Йоанна Нанкова Йорданова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010558 6.00 125.00
13 Кристиан Красимиров Маринов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2102010547 6.00 125.00
14 Мариана Христова Николова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102011093 6.00 125.00
15 Мирела Стефанова Стефанова Транслатология с един чужд език   Първи 2102014257 6.00 125.00
16 Ниа Лазарова Николова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2102010655 6.00 125.00
17 Никита Николаева Николова Английска филология Първи 2102010678 6.00 125.00
18 Никол Любомирова Колева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010838 6.00 125.00
19 Ния Светлозарова Иванова Английска филология  Първи 2102011479 6.00 125.00
20 Панко Иванов Монев Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010492 6.00 125.00
21 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010578 6.00 125.00
22 Симеон Мариянов Бояджиев Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2102010636 6.00 125.00
23 Симона Любомирова Стоянова Транслатология с два чужди езика Първи 2102013861 6.00 125.00
24 Станислав Николаев Христов Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102010051 6.00 125.00
25 Стефани Димитрова Шопова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2102011398 6.00 125.00
26 Стилиян Детелинов Благоев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102010965 6.00 125.00
27 Тина Христова Митева Българска филология Втори 2002010525 6.00 125.00
28 Фатиме Исмаилова Мустафова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102011361 6.00 125.00
29 Никол Георгиева Симеонова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Четвърти 1802011304 5.94 110.00
30 Симеон Стефанов Хаджидимитров Германистика  Трети 1902012205 5.94 110.00
31 Ивайла Веселинова Петкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010724 5.93 110.00
32 Мария Боянова Обретенова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011593 5.93 110.00
33 Преслав Даниел Иванов Английска филология Втори 2002011377 5.93 110.00
34 Таня Стилиянова Станкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002011232 5.93 110.00
35 Теодора Цветкова Лалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002011711 5.93 110.00
36 Виктория Евгениева Генева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011924 5.92 110.00
37 Марин Труфчев Труфчев Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011281 5.92 110.00
38 Миглена Анатолиева Атанасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011946 5.92 110.00
39 Василена Петрова Дочева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802011008 5.89 110.00
40 Русанка Димова Бонева Приложна лингвистика  (два чужди езика) Трети 1902012949 5.89 110.00
41 Ванеса Станимирова Христова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2102011478 5.88 110.00
42 Денислава Даниелова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902013495 5.88 110.00
43 Дефне Талиб Тепик Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802011483 5.88 110.00
44 Ралица Павлинова Караколева Педагогика на обучението по български език и история Първи 2102010413 5.88 110.00
45 Симона Йорданова Йорданова  Педагогика на обучението по български език и история Първи 2102011251 5.88 110.00
46 Дуйгу Кенан Айри Английска филология Втори 2002011670 5.86 110.00
47 Йоана Николаева Първанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010536 5.86 110.00
48 Марийка Александрова Игнатова Транслатология с два чужди езика Първи 2102014332 5.86 110.00
49 Пламена Петева Петкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Втори 2002010484 5.86 110.00
50 Преслава Пламенова Куртева Българска филология Първи 2102010594 5.86 110.00
51 Йордан Стоянов Стоянов Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010658 5.85 110.00
52 Мариела Тихомирова Атанасова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002011580 5.85 110.00
53 Шинлу Гуо Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010634 5.84 110.00
54 Владимир Галинов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011490 5.83 110.00
55 Кристина Емилова Евтимова Транслатология с един чужд език Първи 2102014214 5.83 110.00
56 Надя Венциславова Стефанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802010438 5.83 110.00
57 Айше Мехмедова Бичкова Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1902011463 5.82 110.00
58 Александра Геогриева Койчева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802010503 5.82 110.00
59 Девина Радостинова Василева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010757 5.82 110.00
60 Габриела Стефанова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011480 5.79 110.00
61 Деница Тонева Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011087 5.79 110.00
62 Мира Ангелова Петрова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 2002012863 5.79 110.00
63 Ванеса Венциславова Тодорова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Четвърти 1802010404 5.78 110.00
64 Лора Дианова Драгова   Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902011295 5.78 110.00
65 Нели Евгениева Стоянова Английска филология Четвърти 1802011257 5.78 110.00
66 Симона Цветелинова Стефанова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010748 5.78 110.00
67 Ани Георгиева Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010764 5.77 110.00
68 Венера Станимирова Недялкова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011332 5.77 110.00
69 Габриела Валентинова Ангелова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002010733 5.77 110.00
70 Симона Емилова Гайдарова Българска филология Четвърти 1902012783 5.77 110.00
71 Таня Димитрова Петрова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002011304 5.77 110.00
72 Анджела Наку Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1902010356 5.76 110.00
73 Белослава Емилова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010501 5.76 110.00
74 Моника Николаева Енчева Балканистика Четвърти 1802010920 5.76 110.00
75 Нелина Ивова Запрянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902010352 5.76 110.00
76 Борислав Нинов Маринов Германистика Първи 2102010970 5.75 110.00
77 Даниела Ивелинова Йорданова  Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения  Първи 2102010663 5.75 110.00
78 Деница Христова Борисова  Педагогика на обучението по български език и чужд език  Първи 2102010296 5.75 110.00
79 Иво Людмилов Милчовски Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Първи 2102011494 5.75 110.00
80 Искрен Данаилов Чоранов  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2102010408 5.75 110.00
81 Мадлен Филипова Илиева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010990 5.75 110.00
82 Надежда Петрова Георгиева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010256 5.75 110.00
83 Рая Минкова Андонова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102011344 5.75 110.00
84 Рая Мирославова Димитрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Първи 2102010546 5.75 110.00
85 Рени Панайотова Стоянова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102011454 5.75 110.00
86 Стилиян Светославов Илиев Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Първи 2102010704 5.75 110.00
87 Християна Христова Бакалова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Първи 2102010866 5.75 110.00
88 Яница Свиленова Цанкова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм  Първи 2102011362 5.75 110.00
89 Нора Мирославова Калчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902010649 5.74 110.00
90 Михаела Костадинова Сусанова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002010690 5.73 110.00
91 Силвия Георгиева Георгиева  Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011805 5.73 110.00
92 Валентина Константинова Димова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011291 5.72 110.00
93 Даниела Любомирова Филипова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011439 5.72 110.00
94 Николай Емилов Николов Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011290 5.72 110.00
95 Антония Иванова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011478 5.71 110.00
96 Антония Стефанова Савова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2102010373 5.71 110.00
97 Гергана Веселинова Дачкова Английска филология Трети 1902010467 5.71 110.00
98 Мария Христова Христова Английска филология Втори 2002010587 5.71 110.00
99 Петя Калоянова Петкова Българска филология  Първи 2102011573 5.71 110.00
100 София Мирославова Маринчева Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011282 5.71 110.00
101 София Пламенова Нинова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011244 5.71 110.00
102 Теодор Мирославов Вълев Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 2002011797 5.71 110.00
103 Деница Николаева Цанева  Педагогика на обучението по български език и история Трети 1902010423 5.69 110.00
104 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011346 5.69 110.00
105 Мартина Станимирова Петрова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010590 5.69 110.00
106 Беатрис Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010555 5.67 110.00
107 Виктория Тихомирова Тодорова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010110 5.67 110.00
108 Десислава Пламенова Георгиева Английска филология Четвърти 1802011468 5.67 110.00
109 Кети Красимирова Тодорова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1802010537 5.67 110.00
110 Николета Йорданова Масалджийска Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002011898 5.67 110.00
111 Радослава Георгиева Качорина Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011724 5.67 110.00
112 Симона Петрова Парушева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1702010037 5.67 110.00
113 Полина Станимирова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010535 5.65 110.00
114 Евита Тони Велинова Английска филология Трети 1902011293 5.64 110.00
115 Йоана Николаева Бастиянова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011123 5.64 110.00
116 Люба Стефанова Манолева  Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002011533 5.64 110.00
117 Нели Цветанова Михайлова "Приложна лингвистика (два чужди езика)" Втори 2002011215 5.64 110.00
118 Цветелина Стоянова Дончева Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Втори 2002010878 5.64 110.00
119 Мелис Зекимюрен Шакир Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010364 5.63 110.00
120 Ралица Йорданова Бренан Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010297 5.63 110.00
121 Кристина Христинова Добрева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011608 5.62 110.00
122 Мирела Любомирова Върбанова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002010674 5.62 110.00
123 Тереза Николаева Колева  Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002011844 5.62 110.00
124 Даниел Пламенов Пеев Педагогика на обучението по български език и география Втори 2002010061 5.61 110.00
125 Деян Светославов Топалов Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Четвърти 1802011954 5.61 110.00
126 Ива Георгиева Недкова Педагогика на обучението по български и чужд език Четвърти 1802010377 5.61 110.00
127 Нанси Пламенова Димитрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011278 5.61 110.00
128 Харика Айдън Ахмедова Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011216 5.61 110.00
129 Стефани Мирославова Аргирова Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения. Втори 2002010551 5.60 110.00
130 Тюлин Гаданфер Салим Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902012198 5.59 110.00
131 Виктория Петрова Великова  Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии  Втори 2002010883 5.57 110.00
132 Димана Живкова Пенева Английска Филология Трети 1902010681 5.57 110.00
133 Ебру Сами Исмаилова Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Втори 2002012735 5.57 110.00
134 Елена Бориславова Иванова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002015382 5.57 110.00
135 Есил Светлинова Чернева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Втори 2002011075 5.57 110.00
136 Жаклин Светославова Маркова Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Втори 2002010633 5.57 110.00
137 Йоанна Иванова Димитрова Английска филология Трети 1902010564 5.57 110.00
138 Ралица Димитрова Димитрова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2102011011 5.57 110.00
139 Алекс Хасанов Алиев Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011325 5.56 110.00
140 Валерия Валериева Георгиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802011323 5.56 110.00
141 Мартина Венелинова Вачкова Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Четвърти 1802011211 5.56 110.00
142 Стефан Иванов Иванов Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802011546 5.56 110.00
143 Теодора Евгениева Пеева Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Трети 1902011727 5.56 110.00
144 Емили Ангелова Илиева Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Четвърти 1802011425 5.55 110.00
145 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010531 5.54 110.00
146 Димо Петков Троански Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002011576 5.54 110.00
147 Розали Константинова Костова Българска филология Четвърти 1802010805 5.54 110.00
148 Александра Николаева Василева Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии Трети 1902012418 5.53 110.00
149 Берна Талиб Тепик Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации. Четвърти 1802011486 5.53 110.00
150 Вяра Велиславова Петрова Приложна лингвистика (два чужди езика) Трети 1902011736 5.53 110.00
151 Звезделин Венциславов Василев Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации Трети 1902010437 5.53 110.00
152 Николета Николаева Димитрова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2002012853 5.53 110.00
153 Петя Минкова Ганкова Педагогика на обучението по български език и география  Четвърти 1802011266 5.52 110.00
154 Александър Пламенов Георгиев Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения Първи 2102010859 5.50 110.00
155 Виктория Искренова Атанасова Английска филология Трети 1902011303 5.50 110.00
156 Десислава Минчева Шабанова Английска филология. Лингвистика и превод Първи 2102014092 5.50 110.00
157 Емилиян Захариев Замфиров Педагогика на обучението по български език и чужд език Четвърти 1802011570 5.50 110.00
158 Звезделина Стефанова Колева Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2202010057 5.50 110.00
159 Сибел Махмудова Ахмедова Английска филология Трети 1902010901 5.50 110.00
160 Станислава Добрева Станчева  Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с информационни технологии  Втори 2002011999 5.50 110.00
161 Таня Николаева Колева Английска филология Четвърти 1802010853 5.50 110.00
162 Теодора Тодорова Алтънова  Приложна лингвистика (два чужди езика) Първи 2102011537 5.50 110.00
163 Цветина Стоянова Стойчева Приложна лингвистика (два чужди езика)  Втори 2002015393 5.50 110.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Ина Динкова Иванова  Философия Първи 2107011447 6.00 125.00
2 Цветелина Иванова Данчева Философия Трети 1907011846 6.00 125.00
3 Доротея Кирилова Йорданова Философия Втори 2007011960 5.92 110.00
4 Ирина Николаева Лечева Философия Четвърти 1807011647 5.90 110.00
5 Екатерина Георгиева Петрова Философия Трети 1907010755 5.80 110.00
6 Пламена Йорданова Петкова Философия Първи 2107011742 5.80 110.00
7 Селена Емилова Перникова Философия Първи 2107011704 5.80 110.00

Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума лв.
1 Ивелина Петьова Тоновска НУПАЕ Трети 1920011092 6.00 125.00
2 Йоанна Николаева Присадашка НУП Трети 1920011717 6.00 125.00
3 Лусине Миграновна Казанчян НУП Трети 1920011033 6.00 125.00
4 Петя Николаева Петкова НУП Втори 2020011151 6.00 125.00
5 Соня Тодорова Дунева НУПАЕ Трети 1920011041 6.00 125.00
6 Христина Иванова Йосифова ПУПАЕ Трети 1920011050 6.00 125.00
7 Александра Петрова Стилиянова НУПАЕ Трети 1920011201 5.94 110.00
8 Геновева ПавловаНенова НУП Трети 2020012674 5.94 110.00
9 Десислава Благоева Димитрова НУПАЕ Трети 1920011199 5.94 110.00
10 Десислава Огнянова Пешева ПУПАЕ Трети 1920011044 5.94 110.00
11 Диляна Димитрова Гелева НУПАЕ Втори 2020011172 5.94 110.00
12 Мария Георгиева Ракова ПУПАЕ Втори 2020011291 5.94 110.00
13 Роза Андрианова Узунова  НУП Втори 2020011277 5.94 110.00
14 Христина Валентинова Иванова НУПАЕ Трети 1920011228 5.94 110.00
15 Юлия Валериева Бонева ПУПАЕ Трети 1920011049 5.94 110.00
16 Ирина Валентинова Тодорова НУП Трети 1920011035 5.93 110.00
17 Милена Цветомирова Георгиева ПУПАЕ Втори 2020011168 5.88 110.00
18 Мирослава Георгиева Георгиева  НУПАЕ Втори 2020011180 5.88 110.00
19 Наталия Цветанова Нетова НУП Втори 2020011582 5.88 110.00
20 Християнна Тикова Цонкова ПУПАЕ Трети 1920011443 5.88 110.00
21 Селенай Илханова Пашаджикова НУП Трети 1920011304 5.87 110.00
22 Анелия Иванова Иванова НУПАЕ Втори 2020011175 5.81 110.00
23 Биляна Геориева Гаврилова НУПАЕ Втори 2020011178 5.81 110.00
24 Елза Мирчева Петкова ПУПАЕ Втори 2020011772 5.81 110.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Успех Сума
1 Глория Бисерова Генадиева Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1821011101 6.00 125.00
2 Полина Тихомирова Първанова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010703 6.00 125.00
3 Цветомила Славчева Миркова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Първи 2121010306 6.00 125.00
4 Ваня Калинчева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011327 5.95 110.00
5 Ина Пламенова Спасова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011104 5.95 110.00
6 Лилия Петрова Чапкънска   Социална педагогика  Трети 1921011093 5.93 110.00
7 Гълъбина Бориславова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921010889 5.92 110.00
8 Ива Илиева Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2121011347 5.89 110.00
9 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921013051 5.88 110.00
10 Нина Цветославова Петрова Социална педагогика Трети 1921011006 5.87 110.00
11 Мария Николаева Радина-Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921011454 5.83 110.00
12 Радослава Георгиева Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 2021013434 5.83 110.00
13 Мариела Цветанова Пулкин  Социална педагогика  Четвърти 1821011321 5.82 110.00
14 Владислава Кирилова Христова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011620 5.81 110.00
15 Йоана Иванова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021010522 5.81 110.00
16 Силвия Емилова Георгиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика.  Трети 1921010863 5.81 110.00
17 Гергана Красимирова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921010886 5.79 110.00
18 Десислава Данчова Тодорова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010247 5.78 110.00
19 Катя Петрова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010637 5.78 110.00
20 Марта Мартинова Бояджиева  Педагогика на обучението по история и философия  Втори 2021010993 5.78 110.00
21 Моника Алексиева Русева-Божкова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2121011503 5.78 110.00
22 Илинка Радомирова Илиева Социална педагогика Четвърти 1821011812 5.76 110.00
23 Йоанна Иванова Точевска Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011765 5.76 110.00
24 Мирослава Сашкова Георгиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921010884 5.75 110.00
25 Антоанета Венциславова Антонова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921010847 5.71 110.00
26 Божидар Цветанов Венков Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121013473 5.71 110.00
27 Емили Ивайлова Емилянова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921010930 5.71 110.00
28 Соня Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021010841 5.71 110.00
29 Ивана Светлинова Трифонова Предучилищна педагогика и чужд език Четвърти 1821011822 5.70 110.00
30 Росица Маринова Кулинска Педагогика на обучението по История и Философия Трети 1921011743 5.69 110.00
31 Антоан Валериев Ангелов Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011609 5.67 110.00
32 Бойка Иванова Иванова Начална училищна педагогика и специална прдагогика Трети 1921011734 5.67 110.00
33 Вероника Петрова Миланова Начална училищна педагогика и чужд език  Първи 2121010229 5.67 110.00
34 Габриела Емилова Младенова  Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2021011849 5.67 110.00
35 Диляна Кристинова Деновска Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011324 5.67 110.00
36 Елеонора Любомирова Благоева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1821011247 5.67 110.00
37 Зорница Илиева Цекова  Педагогика на обучението по история и философия  Втори 2021013056 5.67 110.00
38 Ивет Божидарова Ненкова Педагогика на обучението по български език и история Втори 2021010316 5.67 110.00
39 Йоана Мартинова Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010359 5.67 110.00
40 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Трети 1921011003 5.67 110.00
41 Павлина Габриелова Петрова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021010843 5.67 110.00
42 Стефани Момчилова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121011319 5.67 110.00
43 Веселка Здравкова Иванова Социална педагогика Четвърти 1821011354 5.65 110.00
44 Върбинка Методиева Иванова Социална педагогика Четвърти 1821011127 5.65 110.00
45 Светлана Ивайлова Петрова Социална педагогика Четвърти 1821011895 5.65 110.00
46 Евелин Викторова Томова  Предучилищна педагогика и чужд език  Трети 1921011269 5.64 110.00
47 Божидара Цветанова Ценова Предучилищна и начална училищна педагогика  Четвърти 1821011377 5.62 110.00
48 Лидия Антониева Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011561 5.62 110.00
49 Маргарита Любомирова Ангелова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011098 5.62 110.00
50 Петя Александрова Лозанова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011143 5.62 110.00
51 Стенимира Петрова Стефанова "Начална училищна педагогика и чужд език" Трети 1921010828 5.62 110.00
52 Ани Ангелова Борисова-Христова  Социална педагогика  Трети 1921011002 5.60 110.00
53 Диана Давидова Иванова Социална педагогика Четвърти 1821011595 5.59 110.00
54 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011467 5.59 110.00
55 Милена Иванова Ганева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2021012810 5.58 110.00
56 Бетина Иванова Милчева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011217 5.57 110.00
57 Красимир Дамянов Георгиев Педагогика на обучението по история и информационни технологии Първи 2121010307 5.57 110.00
58 Нина Детелинова Котова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821013079 5.57 110.00
59 Петя Димитрова Павлова Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921010867 5.57 110.00
60 Цветелина Трайкова Миланова Начална училищна педагогика и специална педагогика Трети 1921011119 5.57 110.00
61 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013492 5.56 110.00
62 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2021013020 5.56 110.00
63 Албена Красимирлва Ангелова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1905011519 5.54 110.00
64 Боряна Пламенова Борисова Социална педагогика Четвърти 1821011135 5.53 110.00
65 Димитрана Петрова Първанова-Ананиева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011322 5.52 110.00
66 Мелани Бранимирова Йорданова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011152 5.52 110.00
67 Геновева Ивова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013402 5.50 110.00
68 Мая Сашова Николова  Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011643 5.50 110.00
69 Надя Велизарова Асенова  Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921011698 5.50 110.00
70 Нона Чавдарова Нончова Предучилищна педагогика и чужд език Първи 2121011472 5.50 110.00
71 Галя Каменова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1821011395 5.45 110.00
72 Стела Николаева Дочева Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921011419 5.45 110.00
73 Цветослав Йорданов Йолов Педагогика на обучението по история и философия Четвърти 1821011140 5.45 110.00

СПОДЕЛИ В