Класиране за социални стипендии – летен семестър 2021/2022 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Надежда Георгиева Георгиева  География и икономика  Първи 2103013895 110.00
2 Николай Милчев Николов География Първи 2103011383 110.00
3 Цанка Иванова Пенчева География и икономика  Първи 2103014316 110.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анка Красимирова Николова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1905010878 110.00
2 Валентина Станиславова Костова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010819 110.00
3 Веселин Георгиев Георгиев  Социална педагогика  Четвърти 1805012235 110.00
4 Габриела Георгиева Стоянова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010890 110.00
5 Галин Живков Жеков Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности Първи 2105012015 110.00
6 Даяна Иванова Петкова Социална педагогика Четвърти 1805011596 110.00
7 Евелина Евгениева Мирчева Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2005013163 110.00
8 Ива Василева Василева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2105011660 110.00
9 Ивет Станиславова Великова Предучилищна и начално училищна педагогика Втори 2005011037 110.00
10 Ивона Станиславова Георгиева Предущилищна и начална училищна педагогика  Втори 2005011651 110.00
11 Катерина-Татяна Любомирова Заркова  Педагогика на обучението по физическо възпитание  Втори 2003010894 110.00
12 Катя Димитрова Николова Предучилищна и начално училищна педагогика. Втори 2005012942 110.00
13 Кирил Генев Димитров  Педагогика на обучението по физическо възпитание Първи 2105011428 110.00
14 Мариела Симеонова Стефанова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011846 110.00
15 Мина Николаева Чалъкова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1805011459 110.00
16 Михаела Михайлова Михайлова  Предучилищна педагогика и чужд език  Първи 2105011729 110.00
17 Радостина Найденова Данчова   Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2105010932 110.00
18 Ралица Бориславова Атанасова Предучилищна педагогика и логопедия Първи 2105011674 110.00
19 Ралица Тонева Лалева Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1905010330 110.00
20 Симона Руменова Ангелова Социална педагогика Трети 1905011392 110.00
21 Симона Цветанова Нешкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005010984 110.00

Стопански факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Александър Севдалинов Дуков Социални дейности Втори 2006010058 110.00
2 Никол Цанкова Николова  Публична администрация  Трети 1906011649 110.00
3 Октай Ерджан Кямил Финанси Втори 2006011280 110.00
4 Памела Емилова Нанкова Маркетинг  Втори 2006010710 110.00
5 Христо Ивайлов Христов Международни икономически отношения Четвърти 1806010723 110.00
6 Цветина Даниелова Цанкова Предприемачество в социалната сфера Първи 2106011471 110.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Гергана Атанасова Василева Компютърни науки Четвърти 1809010586 110.00
2 Даниел Живков Костадинов Компютърни науки Първи 2109010677 110.00
3 Милена Илиева Стоянова Информатика. Корпоративни мрежови среди Първи 2109013940 110.00
4 Никита Ангелова Латева Информационно брокерство и дигитални медии Втори 2009010673 110.00

Факултет по изобразително изкуство

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Антон Веселинов Джуров Изящни изкуства - Скулптура Четвърти 1804011631 110.00
2 Стоян Пламенов Георгиев Педагогика на обучението по изобразително изкуство Трети 1904012754 110.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Александър Йорданов Петров Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1702010078 110.00
2 Анджела Наку Педагогика на обучението по български език и чужд език Трети 1902010356 110.00
3 Валентин Делянов Дочев Педагогика на обучението по български и чужд език Първи 2102011242 110.00
4 Валерия Валериева Григорова Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм Втори 2002010531 110.00
5 Ванеса Даниелова Димитрова Връзки с обществеността Трети 1902010856 110.00
6 Ивета Георгиева Георгиева  Българска филология  Четвърти 1802010359 110.00
7 Йоанна Нанкова Йорданова Приложна лингвистика (два чужди езика) Втори 2002010558 110.00
8 Магдалена Николаева Енева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010488 110.00
9 Милена Димитрова Якимова Русистика Първи 2102011865 110.00
10 Нелина Стефанова Ташкова Английска филология Първи 2102010456 110.00
11 Петя Бориславова Тодорова Английска филология Първи 2102011445  110.00
12 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010578 110.00
13 Полин Марева Митева Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии Първи 2102010181 110.00
14 Полина Станимирова Георгиева Приложна лингвистика (два чужди езика) Четвърти 1802010535 110.00
15 Преслава Милкова Биринджиева Английска филология Четвърти 1802010375 110.00

Философски факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Катрин Радостинова Райчева Философия Трети 1907011740 110.00
2 Константина Ивайлова Събчева Психология Четвърти 1607010053 110.00
3 Маргарита Георгиева Пушкарова  Политология Четвърти 1807011985 110.00
4 Теодора Венелинова Танева Психология Втори 2007011320 110.00
5 Траяна Павлова Костадинова Психология Трети 1907010861 110.00

Юридически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Весела Олегова Цветанова Право Първи 2108010961 110.00
2 Виолета Йорданова Маринова Право Пети 1708030042 110.00
3 Елена Ангелова Рачева Право Втори 2008012832 110.00
4 Ивайло Галинов Йовчев Право  Трети 1908011518 110.00
5 Ивалина Альошева Александрова  Право Втори 2008013078 110.00
6 Ирена Кирилова Стоянова  Право Пети 1708030065 110.00
7 Лъчезар Ангелов Ангелов Право  Пети 1708030032 110.00
8 Мари-Жанет Ивелинова Иванова Право Пети 1708030060 110.00
9 Сияна Йорданова Цончева  Право  Пети 1708030068 110.00
10 Христина Тотева Бояджиева Право Пети 1708030118 110.00

Педагогически колеж в гр. Плевен

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Анелия Иванова Иванова НУПАЕ Втори 2020011175 110.00
2 Валерия Валентинова Михайлова НУПАЕ Първи 2120011612 110.00
3 Ваня Венциславова Величкова НУП Втори 2020011148 110.00
4 Виктория Петкова Петкова ПУПАЕ Втори 2020011158 110.00
5 Галя Милкова Великова ПУПАЕ Трети 1920011733 110.00
6 Даниела Бориславова Евтова ПУПАЕ Първи 2120011172 110.00
7 Десислава Валериева Димитрова ПУПАЕ Първи 2120011165 110.00
8 Диляна Димитрова Гелева НУПАЕ Втори 2020011172 110.00
9 Евелина Наскова Съботинова ПУПАЕ Първи 212001138 110.00
10 Екатерина Мариусова Николова ПУПАЕ Трети 1920011435 110.00
11 Ели Върбанова Пашова НУП Трети 1920011497 110.00
12 Изабела Бориславова Дафинова НУПАЕ Първи 2120011512 110.00
13 Инна Венелинова Любенова ПУПАЕ Първи 2120011162 110.00
14 Катя Лилянова Лилова  НУПАЕ Втори 2020011323 110.00
15 Любимка Красимирова Петрова  ПУПАЕ Втори 2020011157 110.00
16 Мария Венциславова Георгиева НУП Втори 2020011146 110.00
17 Мария Тодорова Стойканова  НУПАЕ Трети 19020011148 110.00
18 Михаела Петева Лишкова НУПАЕ Първи 2120011427 110.00
19 Натали Георгиева Ятанска НУП Втори 2020011147 110.00
20 Николинка Валентинова Петкова НУПАЕ Трети 1920011231 110.00
21 Петя Василева Богданова ПУПАЕ Първи 2120011588 110.00
22 Петя Янкова Костова ПУПАЕ Първи 2120011159 110.00
23 Пламена Пламенова Герасимова  НУПАЕ Втори 2020011689 110.00
24 Пламена Цветанова Павлова  ПУПАЕ Трети 1920011197 110.00
25 Поля Емилова Тодорова  НУП Първи 2120011338 110.00
26 Росица Тихомирова Йорданова  НУП Трети 1820011417 110.00
27 Светомира Красимирова Тодорова ПУПАЕ Втори 2020011241 110.00
28 Силвия Илиева Илиева  НУПАЕ Първи 2120011486 110.00
29 Силвия Малинова Илиева ПУПАЕ Първи 2120011636 110.00
30 Станислава Сашева Радоловска ПУПАЕ Трети 1920011043 110.00
31 Теодора Виткова Митева ПУПАЕ Трети 1920011409 110.00
32 Христина Валентинова Иванова НУПАЕ Трети 1920011228 110.00
33 Цветозара Ивайлова Станева НУПАЕ Трети 1920011042 110.00

Филиал на ВТУ в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Сума
1 Весела Сашева Първанова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021011421 110.00
2 Габриела Петрова Димитрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2121011794 110.00
3 Ивета Иванова Борисова Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2121011739 110.00
4 Йоанна Христова Йорданова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021010928 110.00
5 Лора Красимирова Любомирова  Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021011416 110.00
6 Поля Славчева Илиева Начална училищна педагогика и Специална педагогика Втори 2021012619 110.00
7 Фани Людмилова Александрова Начална училищна педагогика и специална педагогика Втори 2021010476 110.00
8 Вероника Богомилова Методиева  Начална училищна педагогика и специална педагогика   Първи 2121010290 110.00
9 Силвия Емилова Георгиева Начална училищна педагогика и специална педагогика.  Трети 1921010863 110.00
10 Анна Руменова Кунчева Начална училищна педагогика и чужд език Четвърти 1821011123 110.00
11 Бетина Иванова Милчева  Начална училищна педагогика и чужд език Трети 1921011217 110.00
12 Виолета Красимирова Кирова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2121010287 110.00
13 Ива Илиева Димитрова Начална училищна педагогика и чужд език Първи 2121011347 110.00
14 Иван Светославов Иванов Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2021012802 110.00
15 Мартина Иванова Петкова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2121010393 110.00
16 Габриела Емилова Младенова  Начална училищна педагогика и чужд език  Втори 2021011849 110.00
17 София Веселинова Андонова Начална училищна педагогика и чужд език  Първи 2121010836 110.00
18 Димана Ивова Христова Начална училищна педагогика с чужд език Четвърти 1821011117 110.00
19 Грациела Христова Джанабетска Педагогика на обучение по география и информационни технологии Втори 2021011056 110.00
20 Вера Евгениева Петрова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821011899 110.00
21 Веселина Пламенова Веселинова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2021010308 110.00
22 Даниела Рафаилова Григорова Педагогика на обучението по български език и география Втори 2121011876 110.00
23 Диана Цветкова Макавеева Педагогика на обучението по български език и география Трети 1921010816 110.00
24 Кармен Кирилова Каменова  Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121011596 110.00
25 Нина Детелинова Котова Педагогика на обучението по български език и география Четвърти 1821013079 110.00
26 Владислава Венциславова Владимирова  Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2121011041 110.00
27 Зинаида Людмилова Красимирова  Педагогика на обучението по български език и география  Четвърти 1821013346 110.00
28 Надя Андреева Величкова  Педагогика на обучението по български език и география  Първи 2121011916 110.00
29 Ралица Найденова Младенова Педагогика на обучението по български език и география  Втори 2021010810 110.00
30 Доротея Бориславова Петрова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Трети 1921010932 110.00
31 Милена Иванова Ганева Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2021012810 110.00
32 Симона Бориславова Симеонова Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Втори 2021013037 110.00
33 Глория Юлианова Благоева  Педагогика на обучението по български език и информационни технологии Първи 2121010219 110.00
34 Благородка Ангелова Илиева Педагогика на обучението по български език и история Първи 2121011281 110.00
35 Ирена Филипова Минчева Педагогика на обучението по български език и история Втори 2021011564 110.00
36 Цветелина Милчева Емилова Педагогика на обучението по български език и история Трети 1921011001 110.00
37 Василена Георгиева Янкулова Педагогика на обучението по български език и история  Трети 1921011699 110.00
38 Денислава Атанасова Христова  Педагогика на обучението по география и информационни технологии Първи 2121011716 110.00
39 Теодора Николаева Маринова Педагогика на обучението по история и информационни технологии Трети 1921011007 110.00
40 Мелани Кирова Малинова Педагогика на обучението по История и Информационни технологии Първи 2121013224 110.00
41 Кристина Станиславова Иванова Педагогика на обучението по история и философи Четвърти 1821011379 110.00
42 Гергана Стоянова Манова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013492 110.00
43 Зорница Илиева Цекова Педагогика на обучението по история и философия Втори 2021013056 110.00
44 Радостина Ангелова Василева Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013460 110.00
45 Юлита Атанасова Иванова Педагогика на обучението по история и философия Трети 1921013484 110.00
46 Марина Сашкова Йорданова  Педагогика на обучението по История и Философия  Трети 1921013382 110.00
47 Цвета Галинова Цекова  Педагогика на обучението по история и философия  Трети 1921013190 110.00
48 Божидара Цветанова Ценова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011377 110.00
49 Борислава Пламенова Петрова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010722 110.00
50 Вера Венелинова Йорданова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010470 110.00
51 Елеонора Валентинова Андреева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021010917 110.00
52 Катерина Христова Райкова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011854 110.00
53 Катя Петрова Цветанова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010637 110.00
54 Лидия Антониева Калчева Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1921011561 110.00
55 Лорета Ивова Йорданова  Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121011875 110.00
56 Мариана Веселинова Тошева Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011467 110.00
57 Маринела Валентинова Георгиева Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011005 110.00
58 Михаела Цветанова Иванова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921013051 110.00
59 Петя Ваньова Атанасова Предучилищна и начална училищна педагогика Трети 1921011153 110.00
60 Полина Елзина Маринова Предучилищна и начална училищна педагогика Четвърти 1821011701 110.00
61 Силвия Тонева Трифонова Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2021011695 110.00
62 Теадита Илиева Данаилова Предучилищна и начална училищна педагогика Първи 2121010389 110.00
63 Албена Габриелова Писина  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1921011380 110.00
64 Ванеса Анжелова Драмалиева  Предучилищна и начална училищна педагогика  Първи 2121010372 110.00
65 Десислава Валентинова Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011410 110.00
66 Мария Ивова Маринова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Втори 2021011633 110.00
67 Нина Николаева Иванова  Предучилищна и начална училищна педагогика  Трети 1621010014 110.00
68 Валентина Ваньова Маринова Предучилищна и начално училищна педагогика Втори 2021012751 110.00
69 Анита Росенова Ангелова Предучилищна педагогика и чужд език Трети 1921010992 110.00
70 Камелия Руменова Стоянова Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2021013020 110.00
71 Камелия Станимирова Миленова  Предучилищна педагогика и чужд език Втори 2021011283 110.00
72 Мариела Иванова Цанкова Предучилищна педагогика с чужд език Втори 2021010333 110.00
73 Паола Сашева Миткова  Предучилищна педагогика с чужд език Първи 2121010309 110.00
74 Симона Владимирова Невлева  Предучилищната и начална училищна педагогика  Втори 2021011303 110.00
75 Анита Захариева Пешева  Социална педагогика Втори 2021010306 110.00
76 Биляна Валентинова Бошнакова Социална Педагогика Четвърти 1821011897 110.00
77 Благовеста Стоянова Замфирова Социална педагогика Първи 2121011006 110.00
78 Ванесса Тониславова Томова Социална педагогика Втори 2021010988 110.00
79 Веселка Здравкова Иванова Социална педагогика Четвърти 1821011354 110.00
80 Емилия Захариева Пешева Социална педагогика Втори 2021010307 110.00
81 Ирена Пенкова Крумова Социална педагогика Втори 2021012652 110.00
82 Мария Бранимирова Петрова  Социална педагогика Първи 2121010641 110.00
83 Петя Иванова Александрова Социална педагогика Четвърти 1821011131 110.00
84 Силвия Стоянова Замфирова Социална педагогика Първи 2121011070 110.00
85 Стела Ивайлова Иванова Социална педагогика Втори 2021011773 110.00
86 Ани Ангелова Борисова-Христова  Социална педагогика  Трети 1921011002 110.00
87 Веселина Захариева Красимирова  Социална педагогика  Втори 2021010305 110.00
88 Веселка Цветелинова Найденова  Социална педагогика  Втори 2021010519 110.00
89 Деница Мирославова Иванова  Социална педагогика  Четвърти 1821011503 110.00
90 Мариела Цветанова Пулкин  Социална педагогика  Четвърти 1821011321 110.00
91 Никол Венциславова Василева  Социална педагогика  Трети 1921011003 110.00
92 Цветелина Димитрова Ценова Социална педагогика  Трети 1921011658 110.00

СПОДЕЛИ В