Избираеми и факултативни дисциплини за 2022/2023 учебна година, ОКС "бакалавър"

На вниманието на студентите от факултет „Математика и информатика”

На основание на чл.30 ал.1 т.3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите СРОКЪТ за заявяване на ИЗБИРАЕМИ и ФАКУЛТАТИВНИ дисциплини за учебната 2022/2023 година е от 11.04.2022 г. до 26.04.2022 г.

За студентите, които не са заявили своя избор до този срок, избираемите и факултативни дисциплини ще бъдат определени служебно.

При избираемите и факултативни дисциплини се сформират групи според спецификата на обучението и съгласно чл.10 ал.2 и 3 от Правилника за структурата и организацията на учебния процес и правата и задълженията на студентите.

Информация за дисциплините може да получите от учебните програми, публикувани в сайта на ВТУ: http://www.uni-vt.bg/:

/ОБУЧЕНИЕ / Е-СТУДЕНТ / УЧЕБЕН ПЛАН / ДИСЦИПЛИНИ/ или чрез консултации със съответните академични наставници.

Заявяването на дисциплините се осъществява чрез попълване на електронен формуляр в платформата Microsoft Forms, както следва:

Специалност

Курс, в който се обучават студентите през учебната 2021/2022

Електронен формуляр за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини за следващата 2022/2023 учебна година активен от 11.04.2022 г. до 26.04.2022 г.

Информатика

първи

ТУК

Информатика

втори

ТУК

Информатика

трети

ТУК

Компютърни науки

първи

ТУК

Компютърни науки

втори

ТУК

Компютърни науки

трети

ТУК

Софтуерно инженерство

първи

ТУК

Софтуерно инженерство

втори

ТУК

Софтуерно инженерство

трети

ТУК

Информационно брокерство и дигитални медии

първи

ТУК

Информационно брокерство и дигитални медии

втори

ТУК

Информационно брокерство и дигитални медии

трети

ТУК

Педагогика на обучение по математика и информатика

първи

ТУК

Педагогика на обучение по математика и информатика

втори

ТУК

Педагогика на обучение по математика и информатика

трети

ТУК

ЕЛЕКТРОННИЯТ ФОРМУЛЯР за заявяване на избираеми и факултативни дисциплини се попълва еднократно и не подлежи на корекции. За това молим студентите предварително да разгледат публикуваните списъци на избираемите и факултативните дисциплини, както и съдържанието на дисциплините от учебните  програми, преди да попълнят окончателно електронния си формуляр.

От Деканата
За връзка с нас: fmi@ts.uni-vt.bg, 0884679496

СПОДЕЛИ В