Докторанти

Мирчо Георгиев Алексиев

D1507@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Международна и регионална сигурност
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2023 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. д-р Георги Василев Камарашев
тема: "Усъвършенстване дейността на доброволните формирования по защита на населението в случай на опасност или възникване на бедствия"

Станко Райчев Лазов

D1317@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Международна и регионална сигурност
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. д-р Георги Василев Камарашев
тема: "Подходи за подобряване на институционалния капацитет за реагиране при бедствия на областно и общинско ниво"

Светослав Минков Хаджийски

D1318@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Международна и регионална сигурност
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. дфн Вихрен Янакиев Бузов
тема: "Особености на съдебно-охранителната дейност в екстремални ситуации"

Калин Неделчев Неделчев

D1321@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Международна и регионална сигурност
форма на обучение: Задочна дата на зачисляване: 01.04.2021 г. срок: 4 години
научен ръководител: проф. дпн Тодор Георгиев Галунов
тема: "Политиката на сигурност на Народна република България и участието й във Варшавския договор"

Павел Динчев Христов

D1369@sd.uni-vt.bg

докторска програма: Международна и регионална сигурност
форма на обучение: Редовна дата на зачисляване: 01.12.2021 г. срок: 3 години
научен ръководител: проф. дн Вихрен Янакиев Бузов
тема: "Ролята на частните военни формирования в съвременните военни конфликти"
СПОДЕЛИ В