Скръбна вест

IN MEMORIAM

С дълбоко прискърбие съобщаваме, че ни напусна нашият дълбокоуважаван колега проф. д-р Тодор Попнеделев, дългогодишен преподавател и бивш декан на Историческия факултет на  Софийския университет „Св. Климент Охридски“


Проф. д-р Тодор Попнеделев е авторитетен историк и водещ специалист по историография. Повече от три десетилетия професионалният път и академичната реализация на Тодор Попнеделев са свързани със Софийския университет, където последователно израства през всички нива на научно-преподавателската йерархия – от асистент до професор. От 2007 до 2015 г. заема поста на заместник-декан на Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а в периода 2015­–2019 г. е негов декан.

Автор е на десетки научни публикации и участник в множество форуми. Проф. Попнеделев е сред учредителите на Международната асоциация по българистика през 2013 г. и е в основата на проведения през същата година Трети международен конгрес по българистика – един от най-внушителните научни форуми в България през последните няколко десетилетия.

Проф. Тодор Попнеделев остава в паметта ни като отдаден на работата и на студентите си преподавател, пример за академична етика, колегиалност и доброта.


Поклон пред светлата му памет!


От колегите от Историческия факултет
на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“


Поклонението ще се състои на 8 април 2022 г. (петък) от 13:00 ч. в църквата „Св. София“.

СПОДЕЛИ В