Педагогическият колеж - партньор и домакин на годишната конференция на РУО-Плевен

На 30 март 2022 г. Педагогическият колеж отново имаше честта да бъде домакин и партньор при провеждането на годишната областна конференция „Детската градина и училището – вълшебният свят на децата и учениците“, организирана от Регионалното управление на образованието – гр. Плевен. С тазгодишната конференция се отбелязват 140 години предучилищно образование в България.

Форумът бе открит от г-жа Маруся Додова – старши експерт по предучилищно образование в РУО - Плевен. Поздрав към участниците отправи и началникът на РУО - Плевен г-жа Албена Тотева. Директорът на Педагогическия колеж – доц. д-р Емил Бузов, също приветства участниците в конференцията. Той изтъкна значимостта й като форум, съдействащ за подобряване сътрудничеството между образователните институции на регионално ниво и заедно с това предоставящ възможност на настоящите и бъдещите учители да дискутират по актуални за предучилищното и началното училищно образование въпроси. Доц. Бузов подчерта важността на предучилищното образование в контекста на ученето през целия живот.

Поздрав към участниците, организаторите и домакините на това важно събитие отправиха и децата от НУ „Христо Ботев“ и ДГ „Детска планета“, с. Бреница.

Във форума участваха над 50 директори и учители от областта с доклади и като слушатели. Участниците в конференцията обменяха опит, споделяха добри практики и дискутираха в три тематични направления, които традиционно са модерирани от преподаватели от Педагогическия колеж:

  • „Прилагане на компетентностния подход в образователния процес чрез ИКТ-базирани технологии и работа в дигитална образователна среда“ – модератор на секцията: преп. Анелия Рачкова;
  • „Взаимодействие и партньорства между детската градина и началното училище – добри практики и иновативни модели“ – гл. ас. д-р Александър Кръстев;
  • „Компетентностният подход в управлението на образователните институции“ – модератор: гл. ас. д-р Христина Гергова.

Презентаторите получиха сертификати за участие в конференцията.

СПОДЕЛИ В