Консултации на преподавателите летен семестър на учебната 2021/2022 г.

преподавател

ден

час

седмица

Линк, имейл, присъствено

проф. дмн Стефка Буюклиева

сряда

17:00 - 18:30

Всяка седмица

тук

проф. д-р Галя Накова

понеделник

14:15 - 15:45

Всяка седмица

тук

проф. д-р Даринка Гълъбова

вторник

12:30 - 14:00

Всяка седмица

тук

доц. д-р Иванка Георгиева

сряда

17:00 - 18:30

Всяка седмица

тук

доц. д-р Валентин Бакоев

//////////////////

//////////////////////

///////////////////////

v.bakoev@ts.uni-vt.bg

доц. д-р Милен Христов

вторник

17:00 – 18:30

Всяка седмица

101, Корпус IV

гл. ас. д-р Десислава Георгиева

вторник

08:00 – 09:30

Всяка седмица

тук

Гл. ас. д-р Мария Джумалиева-Стоева

понеделник

12:30 - 14:00

Всяка седмица

тук

ас. д-р Жоржета Ангелова

вторник

13:00-14:30

Всяка седмица

тук

СПОДЕЛИ В