Важно съобщение! Информационна среща за специализантите в дистанционна форма на обучение (прием март 2022 г.).

Информационна среща за специализантите от Център за квалификация прием март 2022 в дистанционна форма на обучение

На 26.03.2022г. ще се проведе задължителната за специализантите (в дистанционна форма) информационна среща с екипите, осигуряващи обучението. Срещата ще бъде онлайн във виртуална аудитория (в MS Teams).

Кратки указания за работа с MS Teams - кликнете  тук

Програма на информационната среща

Образователна програма

Ден и час

Връзка към виртуална аудитория

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ, АРТТЕРАПИЯ И ТРУДОТЕРАПИЯ, ПСИХОЛОГИЯ,

ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ, КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА

РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ

ПРОФЕСИИ

26.03.2022 от 9:30-10:00ч.

с представители на  Центъра за дистанционно  обучение

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

Информационна среща за специализантите от Център за квалификация прием март 2022 в дистанционна форма на обучение

Програма на информационната среща

Образователна програма

Ръководител/и на програмата

Ден и час

Връзка към виртуална аудитория

УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Проф. Маринела Михова Доц. Силвия Великова

26.03.2022г. от 10:30 до 11:00ч.

Информационна среща с

ръководителите на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

ПСИХОЛОГИЯ, ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ

Проф. Велислава Чавдарова

26.03.2022г. от 10:30 до 11:00ч.

Информационна среща с

ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

КОНСУЛТАТИВНА ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ НА ПРЕВАНТИВНАТА РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ, СУПЕРВИЗИЯ В ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ

Проф. Даниела Тасевска

26.03.2022г. от 10:30 до 11:00ч.

Информационна среща с

ръководителя на програмата

Щракнете тук, за да се присъедините към събранието

СПОДЕЛИ В