Библиотека към Филологически факултет

Библиотеката към Филологическия факултет е най-старата специализирана библиотека. Тя притежава богат фонд от над 15 хил. библиотечни единици (книги, справочни и периодични издания, речници и електронни ресурси), в следните области: езикознание, литературознание, литературна история, литературна критика, художествена литература, история, философия. Специализираната литература е на български, руски, полски, словашки, сръбски, немски, английски, френски, италиански, испански, гръцки и японски език.  Библиотеката разполага с богат справочен фонд на много индоевропейски, тюркски и редки езици.

В нея се съхраняват части от личните библиотеки на проф. Иван Гълъбов, проф. Пеньо Русев и на писателите Васил Попов и Йордан Вълчев. . Благодарение на тези дарения, фонда е обогатен с редки, ценни и ранни издания на български, руски, немски, френски, румънски и други автори. Сред тях има критическа, езиковедска и художествена литература, исторически изследвания, периодични издания и речници.

Филологическа библиотека е място за срещи, сбирки, чествания и представяне на български и чужди творци. Библиотеката разполага с 20 читателски места, компютър, проектор и прожекционен екран.


СПОДЕЛИ В