График за провеждане на държавните практикоприложни изпити специалност „Учителска правоспособност“, прием – март 2021 г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ, специалност „Учителска правоспособност“, дистанционна форма, ПРИЕМ МАРТ 2021 Г.

Център за квалификация, ВТУ

Профил

Дата и начален час за изпит

(за периода от 14.03.2022 до 15.04.2022 г.)

1.      

Учител по английски език

31.03.2022 г., 13.00 ч.

2.      

Учител по български език и литература

28.03.2022 г., 13.00 ч.

3.      

Учител по география

06.04.2022 г., 10.00 ч.

07.04.2022 г., 9.00 ч.

08.04.2022 г., 10.00 ч.

4.      

Учител по гражданско образование

20.03.2022 г., 10.00 ч.

5.      

Учител по изобразително изкуство

06.04.2022 г., 16.00 ч.

6.      

Учител по икономика

05.04.2022 г., 8:30 ч.

7.      

Учител по информатика и информационни технологии

 29 и 30.03.2022 г., 13 ч.

8.      

Учител по история

 20.03.2022 г., 13.30 ч.

9.      

Учител по математика

 26.03.2022 г., 10.00 ч.

 02.04.2022 г., 10.00 ч.

10.  

Учител по немски език

 13.04.2022 г., 13.30 ч.

11.  

Учител по предприемачество

 05.04.2022 г., 11:30 ч.

12.  

Учител по руски език

 14.04.2022 г., 11:00 ч.

13.  

Учител по технологии и предприемачество

06.04.2022 г., 8:30 ч.

14.  

Учител по философия

 15.04.2022 г., 10.00 ч.

15

Учител по френски език

14.04.2022 г., 10.00ч.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРАКТИКОПРИЛОЖНИ ИЗПИТИ, специалност „Учителска правоспособност“, задочна форма, ПРИЕМ МАРТ 2021 Г.

Център за квалификация, ВТУ

Профил

Дата и начален час за изпит

(за периода от 14.03.2022 до 15.04.2022 г.)

1.      

Учител по английски език

 31.03.2022 г., 13.00 ч.

2.      

Учител по български език и литература

 28.03.2022 г., 13.00 ч.

3.      

Учител по география

 08.04.2022 г. 17.00 ч.

4.      

Учител по история

 20.03.2022 г., 12.30 ч.

5.      

Учител по математика

 02.04.2022 г., 10.00 ч.

6.      

Учител по музика

29.03.2022 г., 17.00 ч.

7.      

Учител по предприемачество

 05.04.2022 г., 11.30 ч.

8.      

Учител по физическо възпитание и спорт

 08.04.2022 г., 10.00 ч.

9.      

Учител по философия

 15.04.2022, 10.00 ч.

СПОДЕЛИ В