Важно съобщение за кандидат-специализантите: Срокът за подаване на документи се удължава до 28 февруари вкл.

С оглед на големия интерес към образователните програми, предлагани и в задочна, и в дистанционна форма на обучение, и на големия брой постъпващи заявления за кандидатстване, срокът за подаване на документи се удължава до 28 февруари включително.

Класирането на кандидат-специализантите, подали заявления до 18 февруари 2022 г. вкл., ще бъде обявено на 22.02.2022 г. след 16:30 ч.

Записването на специализантите, кандидатствали до 18.02.2022 г., ще става на място в Центъра за квалификация между 8:30 и 16:00 ч. от 23.02.2022 г. до 02.03.2022 г. (без събота и неделя).

СПОДЕЛИ В