Новини от Великотърновския университет

Колеги, окончателно приключи делото във Върховния административен съд. Общото събрание на Великотърновския университет (мандат 2019 – 2023 г.) е легитимно, както е легитимен и неговият председател проф. д.н. Антоанета Ангелова Анчева!

СПОДЕЛИ В