Скръбна вест

СКРЪБНА ВЕСТ14 февруари 2022 г.


На 63 години

загубихме


ценения университетски преподавател, професионалист, прекрасен човек, колега и приятел

проф. д-р Виолетка Маринова


Поклон пред светлата й памет!

Проф. д-р Виолетка Маринова, дългогодишен преподавател в Педагогически факултет и факултет „Математика и информатика“, бе отдадена на живота във всичките му измерения, на семейството, академичната кариера, студентите и колегите.

Завършва със златна значка на МОН Математическа гимназия, гр. Велико Търново за отличен успех и успехи в математически олимпиади и състезания.

Дипломира се като магистър, специалност „Математика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София.

Професионалната кариера във Великотърновския университет започва, като печели първия обявен конкурс за асистенти по математика за осигуряване обучението на студентите от специалността „Начална училищна педагогика“ на Педагогическия факултет. Член на академичния състав на факултет „Математика и информатика“ от неговото основаване през 1990 г. до сега.

Защитава докторантура по теория и методика на обучението по математика в Московски педагогически държавен университет (MSPU), Москва.

Професор по методика на обучението по математика от 2013 г. (Дидактически аспекти на математическото моделиране).

Работи в областите: математика и математическо образование; методика на обучението по математика; съвременен училищен курс по алгебра и анализ; математическото моделиране в обучението по математика, съвременни дидактически аспекти; приложение на съвременните технологични средства в обучението по математика.

Автор на повече от 95 публикации и научно-приложни разработки (монографии, студии, учебни пособия, статии и  доклади на международни и национални научни конференции).

Участник в над 50 конференции, семинари и кръгли маси у нас и в чужбина.

Ръководител на над 200 дипломанти от бакалавърски и магистърски програми.

Развива научна и преподавателска дейност в над 20 чуждестранни университети.

Ръководител и участник в научноизследователски проекти.

Минута мълчание за един осмислен живот,

изпълнен с емоция, професионализъм и човечност!

Ръководството, преподавателите, студентите и служителите от факултет „Математика и информатика” към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” изразяват най-искрени съболезнования към семейството на проф. д-р Виолетка Маринова.


Поклонението ще се състои на 18 февруари 2022 г. (петък) от 13:00 часа в Гробищен парк, гр. В. Търново.

СПОДЕЛИ В