Информационна среща "Студентска мобилност по програма Еразъм+", 2022

На 8 февруари 2022 г. се проведе информационна среща, на която студентите, обучаващи се в ОКС „професионален бакалавър“, бяха запознати с възможностите на програмата за студентска мобилност Еразъм+. Преп. Кремена Ангелова – Еразъм координатор за Педагогически колеж-Плевен, представи пред участниците в онлайн-срещата подробна информация относно условията за кандидатстване и осъществяване на студентска мобилност. Тя разясни и процедурите по одобряване на кандидатите, заявили желание да се обучават във висши училища в Европейския съюз и извън ЕС – партньори по програма Еразъм+. Преп. Ангелова отговори на въпросите на студентите и насочи тези, които проявяват интерес към възможностите за обучение по програма Еразъм+, за допълнителна информация към експертите от отдел „Еразъм“ във Великотърновския университет.

СПОДЕЛИ В