Често задавани въпроси

Уважаеми читатели, тук са събрани вашите въпроси относно библиотеката и нейното ползване.  Ако не намерите това, което ви интересува, можете да попитате на  имейл:
vtu_lib@abv.bg

Къде и как мога да си извадя карта за ползване на библиотеката?

Издаването на читателска карта става при следните условия:

1. Студентите и докторантите представят студентска книжка, снимка и квитанция за платена такса*.

(Годишната такса за издаване на читателска карта се заплаща в клоновете на банка АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ (в Корпус 5 на ВТУ или на площад „Майка България“, според разпределението за специалностите).

2. Преподавателите, специалистите и служителите на Университета представят лична карта, въз основа на която им се издава читателски картон.

3. Външните потребители представят лична карта, актуална снимка и квитанция за платена такса.

Читателските карти са валидни за едногодишен период.

Читателската карта е лична и нейното преотстъпване е забранено

Мога ли да ползвам услугите на Университетската библиотека, ако не съм студент във Великотърновския университет?

Трябва да се регистрирате като читател на Университетска библиотека.

Възможно ли е да заема книга за домашно ползване?

Всички студенти и докторанти могат да заемат библиотечни материали за домашно ползване както от Централна библиотека, така и от филиалните библиотеки.

Външните потребители нямат право да заемат библиотечни материали за домашно ползване.

Мога ли да търся в каталога на библиотеката от домашния си компютър?

Да, можете.  Адресът на електронния каталог на Университетската библиотека е: http://libserver.uni-vt.bg/absw/abs.htm

Как да поискам книга или статия, които не се притежават в Университетска библиотека? 

Можете да заявявате материали от друга библиотека в страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заеманe. От услугата могат да се възползват само докторанти и преподаватели.

Как мога да се свържа с безжичната мрежа в Централна библиотека?

За да осъществите интернет връзка, трябва да се свържете с безжичната мрежа на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

СПОДЕЛИ В