Скръбна вест

Даринка Христова Костадинова
(28.01.1962 – 07.02.2022 г.)


Отиде си и Дари!

Смълчана, неуспяла да прескочи най-трудната бариера по пътя – на коварната болест…

Знаехме, но все пак мълчаливо се надявахме на чудото…

Въпреки всичко, тя продължаваше да живее Живота с достойнството на Университетския преподавател, убедена, че работата със студентите й, грижата за техните знания и успеваемост е най-важната й земна задача.

В непрестанните си мисли за своите студенти Дари бе непоклатим професионалист. Обгрижваше ги с любов и мисъл за предстоящата им реализация като бъдещи учители и възпитатели, напътстваше ги да разработват изследователски проблеми, убедена, че имено така те ще се реализират като модерни, съвременни педагози.

И те са нейното чудо, нейният дар към нас. Защото тя бе Дари и даряваше с любов. Оставила в душите на всеки един от тях частица от себе си, която никой не ще им отнеме. За да продължи да живее в тях и сред тях…

Поклон и вечна памет!

СПОДЕЛИ В