Ресурси с отворен достъп

Google Scholar – Платформата съдържа над 2 млн. записа на книги, статии и резюмета, подредени по области на знанието.

Microsoft Academic Search – Предоставя достъп до академични списания в различни области на науката.

Български портал за отворена наука – Съдържа дисертации, научни книги, статии, доклади от конференции на български учени.

Oxford University Research Archive (ORA) – Съдържа периодични издания, книги, дисертации, доклади от конференции и други научни трудове с отворен достъп.

HighWire Press – Stanford University – Съдържа над 2 млн. статии с отворен достъп.

Arachne – Пълнотекстови ресурси на немски език.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) Open Archive – Репозиториум на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места.

EconBiz – Пълнотекстова база данни с разнородни ресурси, насочени към учени и студенти.
Research Papers in Economics (RePEc) – Децентрализирана библиографска база, поддържана от доброволци от близо 100 държави. Съдържа информация от над 3000 периодични издания.

Social Science Open Access Repository (SSOAR) – Съдържа статии, книги, дисертации, доклади от конференции, рецензии на книги и други научни трудове, добавени от авторите

PhilPapers – Предоставя  достъп до над 2,4 млн. ресурси от списания, книги, архиви и лични страници, подбрани от екип от учени в областта на философията

European Patent Office – Съдържа над 110 млн. патента от цял свят.

SpringerOpen  – Пълнотекстов достъп до рецензирани списания в различни области на науката.

Journals for Free – Предоставя отворен достъп до над 17 000 научни периодични издания.

Directory of Open Access Journals – Съдържа близо 4 млн. статии, публикувани в над 13 251 периодични издания от цял свят.

The Digital Commons Network – Предоставя отворен достъп до над 3 млн. статии на учени от близо 590 институции.

Index Copernicus – Индексира над 2500 периодични издания от цял свят, подбрани по определени критерии.

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – Предоставя достъп до над 15 милиона научни статии и публикации. Индексирани са над 59000 научни списания, над 10 180 от които се предоставят пълнотекстово.

ERIC – Онлайн дигитална библиотека за образователни ресурси

Academia.edu –  Съдържа над 20 млн. статии с отворен достъп

Paperity – Съдържа над 1,5 млн. пълнотекстови статии, публикувани в над 4200 периодични издания. В голяма част от литературата е възможно търсене в пълния текст.

CiteSeerX – Съдържа над 750 000 пълнотекстови ресурси.

SciELO – Предоставя достъп до пълния текст на над 985 периодични издания.

arXiv – Репозиториум на електронни препринти на статии.

CogPrints: Cognitive Sciences Eprint Archives – Електронен архив, в който автори депозират своите научни трудове.

OMICS International – Предоставя достъп до над 700 водещи рецензирани периодични издания.

MDPI  – Индексира над 240 рецензирани списания с отворен достъп във всички области на знанието.

Scientific Research Publishing  (SCIRP) – Предоставя отворен достъп до над 200 академични периодични издания.

Russian Science Citation Index – Библиографска база данни, която предоставя възможност за търсене по цитирана литература. Част от ресурсите са пълнотекстови.

SCIndeks – Serbian Citation Index – Предоставя отворен достъп до над 250 периодични издания, публикувани в Република Сърбия, както и възможност за библиометрични справки.

Научная электронная библиотека „КиберЛенинка” – Научна дигитална библиотека, съдържаща близо 2 млн. статии на руски език.

ReroDoc – Съдържа над 79 000 заглавия книги, статии, дисертации, карти, периодични издания и др.


СПОДЕЛИ В