Приемно време

Преподаватели

Приемен ден

Приемен час

доц. д-р Ваня Николова Сапунджиева

сряда

11:00 – 13:00  ч.

доц. Евгений Русанов Николов

понеделник

10:00 – 12:00 ч.

проф. д-р Красимир Енчев Русев

четвъртък

14:00 – 16:00 ч.

доц. д-р Мариета Иванова Конова

вторник

10:00 – 12:00 ч.

преп. д-р  Марио Конов

понеделник

10:00 – 12:00 ч.

проф. д-р Миглена Людмилова Прашкова

сряда

10:00 – 12:00 ч.

доц. д-р Светозара Георгиева Ръцева

вторник

11:00 – 13:00 ч.

преп. Стефан Лазаров Велинов

сряда

10:00 – 12:00 ч.

СПОДЕЛИ В