Приемно време

Преподаватели

Приемен ден

Приемен час

доц. д-р Людмил Мартинов Малев

сряда

12:00 – 14:00 ч.

доц. д-р Магдалена Маринова Легкоступ

петък

14:00 – 16:00 ч.

гл. ас. д-р Росен Георгиев Русанов

четвъртък

10:00 – 12:00 ч.

гл. ас. д-р Даниел Веселинов Йорданов

вторник

10:00 – 12:00 ч.

гл. ас. д-р Юлиян Ганчев Великов

понеделник

10:00 – 12:00 ч.

гл. ас. д-р Тодор Енчев Тодоров

четвъртък

12:00 – 14:00 ч.

СПОДЕЛИ В