Краен срок за плащането на семестриална такса, прием окт. 2021 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Крайният срок за плащането на втората семестриална такса от специализантите,  приети през октомври 2021 г., е 15 февруари 2022 г.

Семестриалната такса се превежда по банковата сметка на ВТУ.

Банкова сметка на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“:

  • Получател: ВТУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
  • Банка: „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ БАНК“ КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  • IBAN: BG 50 BUIN 70013152500016
  • BIC: BUINBGSF
  • Основание за внасяне изписвате личен ПИН код (факултетен номер)

Необходимо е специализантът да изпрати сканирано копие на вносна бележка / бордеро за внесената семестриална такса за втори семестър на служебния имейл адрес на Центъра за квалификация ck_vtu@ts.uni-vt.bg

I.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

Арттерапия и трудотерапия

500

Библиотекознание и библиография

400

Бизнес информационни технологии

500

Информационен мениджмънт

500

Информационна сигурност

550

Организационна психология

550

Консултативна психология

550

Педагогическа психология

550

Психология

500

Психология на превантивната работа в образователни и социални институции

550

Семейно консултиране

550

Супервизия в помагащите професии

550

Управление на образованието

500

Учителска правоспособност

600

II.

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ – ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Наименование на специалността

Семестриална такса в левове

1.

Медиация и разрешаване на конфликти

450

2.

Музеология и музейна квалификация

350

3.

Подготовка и редактиране на текстове

500

4.

Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст

500

5.

Ресурсен учител

500

6.

Учителска правоспособност

550

СПОДЕЛИ В