Професионални квалификации в специалността „Учителска правоспособност“ в задочна форма на обучение, за които се обявява втори (пролетен) прием за учебната 2021–2022 година (10.01.2022 – 18.02.2022 г.)

ПРОФЕСИОНАЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ В СПЕЦИАЛНОСТТА „УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ“  В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ (ПРОЛЕТЕН) ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

(10.01.2022 –18.02.2022 г.)

 1. Учител по английски език
 2. Учител по български език и литература
 3. Учител по география
 4. Учител по гражданско образование
 5. Учител по изобразително изкуство
 6. Учител по икономика
 7. Учител по информатика и информационни технологии
 8. Учител по история
 9. Учител по китайски език
 10. Учител по математика
 11. Учител по музика
 12. Учител по немски език
 13. Учител по предприемачество
 14. Учител по руски език
 15. Учител по технологии и предприемачество
 16. Учител по физическо възпитание и спорт
 17. Учител по философия
 18. Учител по френски език
 19. Учител по японски език


СПОДЕЛИ В