Специалности в задочна форма на обучение, за които се обявява втори (пролетен) прием за учебната 2021–2022 година (10.01.2022 – 18.02.2022 г.)

СПЕЦИАЛНОСТИ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ЗА КОИТО СЕ ОБЯВЯВА ВТОРИ (ПРОЛЕТЕН) ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021–2022 ГОДИНА

 (10.01.2022 –18.02.2022 г.)

  1. Психологическо консултиране в детско-юношеската възраст
  2. Психология на здравето
  3. Ресурсен учител
  4. Учителска правоспособност
СПОДЕЛИ В