Проекти

03.2019-12.2020 г.

„Модернизиране на средата за дистанционно обучение на ВТУ чрез внедряване на системата за е-обучение „Мудъл” по договор № ФСД-31-340-11/26.03.2019 г. 

За повече информация кликнете на връзката

03.2021-12.2021 г.

„Модернизиране на средата за дистанционно обучение на ВТУ чрез внедряване на самообучителен интерактивен мултимедиен модул за подготовка и повишаване на квалификацията в областта на дистанционното и електронното обучение на научно-преподавателския състав“ по договор № ФСД-31-253-04/31.03.2021 г. 

За повече информация кликнете на връзката

04.2022-12.2022 г.

Електронното оценяване – дизайн и методология“ по договор № ФСД-31-312-02/19.04.2022 г. 

За повече информация кликнете на връзката

03.2023-12.2023 г.

Повишаване качеството на електронните курсове за дистанционна форма на обучение“ по договор № ФСД-31-243-07/21.03.2023г.

За повече информация кликнете на връзката

СПОДЕЛИ В