Осми декември във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Изявени студенти 2021

НАУЧНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ И СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ОТ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ПЕРИОДА М. ДЕКЕМВРИ 2020 – М. ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Освен постигнатия отличен успех по време на следването си, спечелените медали, завоюваните призови места и активното участие в академичния живот на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ много наши студенти се изявяват на различни научни форуми, в редица конкурси, национални и международни състезания, с което издигат престижа на Великотърновския университет и допринасят за повишаване на необходимия за неговата акредитация показател „Участие на студенти и докторанти в научни форуми и публикационна дейност“. Нашите студенти активно участват в обществената и проектната дейност на Университета.

С благодарност и поздравления за постигнатите успехи пожелаваме на нашите млади колеги здраве и нови успехи!

Честит Осми декември!

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Цветелина Христова Радулова, 4 курс, СП – участие в две научни конференции (едната в чужбина – международна научна конференция в Будва: Knowledge – Capital of Budva, 15.06.2021); две научни публикации (едната в чужбина); участник в два проекта; активна доброволческа дейност (координатор на Националната асоциация за приемна грижа от 07.2015 – досега; доброволец в Сдружение ЗОВ България и към “Save Her BG” – сдружение в подкрепа на жените, жертва на насилие, преподавател в Образователен център по ментална аритметика “Smarty Kids” Троян); участвала в 12 допълнителни обучения за повишаване на квалификацията си;

Симеон Димитров, МППриобщаващо образование. Специална педагогика“ – участие в две научни конференции (едната в чужбина – международна научна конференция в Будва: Knowledge – Capital of Budva, 15.06.2021); две научни публикации (едната в чужбина); участник в един проект („Повишаване на изследователската и публикационна дейност на студенти, докторанти, млади учени и преподаватели към катедра „Педагогика“ чрез популяризиране на резултатите от провежданите научни изследвания в реферирани международни списания“, 2021 г.;

Мария Младенова Кирова, 4 курс, СП – участие в две научни конференции, две научни публикации (една в чужбина), участник в два проекта (единият е международен); доброволческа дейност (индивидуален ментор на дете в риск в Менторски проект към Сдружение ЗОВ България, от 2020 г. досега);

Теодора Севдалинова Бориславова, 4 курс, ПОМ, фак. № 1805010771 –редовно реализира участия на конкурси и фестивали за български фолклор: 

 • „Авлига пее“ в с. Обединение в памет на народната певица Мита Стойчева с присъдени две първи и две втори награди;
 • конкурса „Напеви от Северозапада“ в гр. Монтана – втора награда;
 • конкурса „Орфеево изворче“ в гр. Стара Загора – втора награда;
 • конкурса „Дунавски славеи“ в гр. Русе – трета награда;
 • фестивал на хората с увреждания в гр. Подулани, Полша;
 • участие в майсторски клас по народно пеене на проф. д-р Светла Станилова в АМТИИ, гр. Пловдив.

Ирена Боянова Трайкова, 3 курс, ПОМ, фак. № 1905013008 – участва в следните конкурси и концерти:

 • носител на голямата награда от Национален конкурс „Спомени в песни“ в гр. Попово – юни 2021 г.;
 • водеща на 15-ия конкурс за „Популярна песен“ в гр. Горна Оряховица – май 2021 г.;
 • участие в концерт на вокалните състави „Графити“ и „Оренда“ в гр. Полски Тръмбеш – юни 2021 г.;
 • участие в концерт за празника на гр. Горна Оряховица – май 2021 г.;
 • участие в „Майски концерт“ в читалище „Напредък“, гр. Горна Оряховица – май 2021 г.

Кремена Дуганова, 4 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Наталия Цвяткова, 4 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Авги Лазаро Лайпадику, 3 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект” 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Анелия Мирославова Бобева, 3 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Ася Атанасова Атанасова, 3 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Симона Руменова Ангелова, 3 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Стела Руменова Георгиева, 3 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.; участие в проект „Студентски стажове и практики“ и в Дискусионен форум за деинституционализацията към НБУ, София;

Тереза Хари Иванова, 4 курс, СП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.;

Магдалена Георгиева, 2 курс, НУПСП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.;

Елеонора Даринова Младенова, 2 курс НУПСП – активна доброволческа и обществена дейност в подкрепа на уязвими групи хора и деца: членува в клуб „Образование“ към Сдружение ЗОВ България, от 2018 г. досега към Outreach project; индивидуален ментор на дете в риск в „Менторски проект“ 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.;

Марияна Василева Василева, 4 курс, ПУПЛ – участие в две кръгли маси, три участия и публикации в студентски конкурс, студентска научна сесия, годишна университетска научна конференция, участие в два проекта: „Проект за повишаване перспективите за образование на деца и младежи“ и „Изграждане на капацитет за академична устойчивост на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор (ИКАР – Институционална култура за активно развитие # млади учени)“, член и секретар на клуб по логопедия „Играя и общувам“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“;

Марина Стефанова Маринова, 4 курс, ПУПЛ – участия в кръгла маса, студентски конкурс, научна студентска сесия, участия в два проекта: „Изграждане на капацитет за академична устойчивост на катедра „Предучилищна педагогика“ чрез публикационна дейност в реферирани издания и издания с импакт фактор (ИКАР – Институционална култура за активно развитие # млади учени)“ и „Менторски проект“, организиран от Сдружение ЗОВ България – ментор за подкрепа на дете в риск, реализиран летен учебен стаж в Център за ранна интервенция и рехабилитация към ДМСГД – Варна, участие в Международна лятна историческа школа за чуждестранни студенти в Руската федерация. Председател на клуб по логопедия „Играя и общувам“.

Спортни постижения

Шенол Кадир Ебазер, МП „Физическо възпитание и спорт за деца и младежи със специални образователни потребности“ – студентски шампион по тенис на маса;

Владимир Валериев Петков, МП „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика“ – студентски шампион тенис на маса;

Цветан Руменов Тодоров, ПОФВ студентски шампион 3 по 3 баскетбол;

Кирил Светлинов Кънев, ПОФВ студентски шампион 3 по 3 баскетбол;

Константин Тодоров Тодоров, ПОФВ студентски шампион 3 по 3 баскетбол;

Живко Вичев Вичев, ПОФВ – студентски шампион по ориентиране;

Деян Николаев Гемиджев, ПОФВ – студентски шампион по лека атлетика;

Георги Гергов, ПОФВ – студентски шампион по ориентиране.

Лора Атанасова, ПОФВ – студентски шампион по лека атлетика.

Виктория Миткова, ПОФВ – студентски шампион по лека атлетика;

Стефан Йорданов, МП „Педагогика на обучението по физическо възпитание. Спортна педагогика“ – студентски шампион по ориентиране;

Димана Маринова, Предучилищна педагогика и логопедия – студентски шампион по ориентиране;

Зорница Димова Костова, ПОФВ – студентски шампион по баскетбол;

Клаудия Пенева Цанкова, ПОФВ – студентски шампион по баскетбол.

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Първо място в Студентски географски куиз от VII издание на Българския географски фестивал за отбор „Боляри“ в състав:

Капитан: Ивайло Тотев – докторска програма „Социално-икономическа география“

Съотборници:

Йордан Миновски – специалност „Регионално развитие и геоикономика“, 4 курс;

Преслав Георгиев – специалност „Регионално развитие и геоикономика“, 4 курс;

Халил Келов – специалност „География“, 4 курс;

Тодор Марков – „Педагогика на обучението по история и география“, 3 курс.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Габриела Албертова Григорян, Транслатология с немски език, редовно обучение, 1 курс.

Международен конкурс за есе на нидерландски език, първо място.

Конкурс „Трансформации“, 2021, категория „Поезия“ с превод от нидерландски език, първо място.

Спечелена стипендия от Германската служба за академичен обмен DAAD за летен курс към Friedrich-Schiller-Universität, Jena.

Иван Радоев Радоев, Транслатология със славянски или балкански език (новогръцки език), редовно обучение, 2 курс.

Награда от студентски конкурс за превод от новогръцки на български език по повод Световния ден на гръцкия език – 9-и февруари – 10 февруари 2021 г.

Магдалена Николаева Енева, Приложна лингвистика с два чужди езика (английски и новогръцки език), редовно обучение, 4 курс.

Награда от студентски конкурс за превод от новогръцки на български език по повод Световния ден на гръцкия език– 9-и февруари – 10 февруари 2021 г.  

Мариела Николаева Николова, Приложна лингвистика. Английски и френски език с ИТ, редовно обучение, 4 курс.

Първа награда в конкурс за писане на есе на тема „Как да изградим активни общности в университетите?“, организиран от Университетската агенция на франкофонията, декември 2020 г. Есето на Мариела на тема „Какво означава да си добър гражданин? Животът в гражданската общност“ пребори 38 творби на участници от 16 университета от Централна и Източна Европа.

Михаела Костадинова Сусанова, Приложна лингвистика. Два чужди езика (английски и корейски) с международни отношения, редовно обучение, 2 курс.

Първо място в Национален конкурс по ораторско майсторство – корейски език (ноември 2021 г.).

Девина Радостинова Василева, Приложна лингвистика (два чужди езика), редовно обучение, 4 курс.

Участие в Международния студентски колоквиум „Лучиан Блага“ в Университет „Лучиан Блага“, гр. Сибиу, Румъния, 30.10.2020 г., раздел „Превод“, втора награда.

Участие в Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г., трета награда в категория „Поезия“ за превод от румънски на български език.

Ива Пламенова Петрова, Приложна лингвистика (два чужди езика с бизнес комуникации), редовно обучение, 3 курс.

Участие в Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г., трета награда в категория „Проза“ за превод от румънски на български език.

Владимира Пенчева Петкова, Приложна лингвистика с два чужди езика (руски и полски) и международен туризъм, редовно обучение, 4 курс.

Първа награда за превод на проза в Шестия международен конкурс „Трансформации“, 2021 г.

Участие в национално четене на полска литература под егидата на Полския президент, организирано в България от Полския институт – фрагмент от „Моралът на госпожа Дулска“ от Габриела Заполска.

Публикация от участие в конкурс на “sCOOL media”, свързан с опазването на околната среда – интервю със Симона Стилиянова от Zero Waste „Купувайте само това, от което наистина се нуждаете“.

Симона Емилова Гайдарова, Българска филология, редовно обучение, 4 курс.

Студентката е носител на Стипендията на името на проф. Георги Димов за 2021 г.

Милица Николова Вълкова, Българска филология, задочно обучение, 4 курс.

Студентката е номинирана за Стипендията на името на проф. Георги Димов за 2021 г.

Емилиян Захариев Замфиров, Педагогика на обучението по български език и чужд език, редовно обучение, 4 курс.

Студентът е номиниран за присъждане на стипендията на АС на ВТУ за 2021 г.

Рая Стоянова, Приложна лингвистика с английски и нидерландски език, редовно обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г., в категория „Поезия“ с превод от английски на български език.

Стела Латураки, Английска филология, редовно обучение, 4 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г., в категория „Поезия“ с превод от гръцки на български език.

Мира Петрова, Приложна лингвистика. Английски и полски език с международни отношения, редовно обучение, 3 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от полски на български език.

Памела Петрова, Приложна лингвистика с български и английски език и ИТ, редовно обучение, 3 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от полски на български език.

Алеся Димитрова, Приложна лингвистика (два чужди езика с международен туризъм), редовно обучение, 4 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от английски на български език.

Белла Ставрева, Приложна лингвистика (два чужди езика с бизнес комуникации), редовно обучение, 2 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от арабски на български език.

Елиса Демир, Приложна лингвистика (английски и новогръцки), редовно обучение, 4 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от гръцки на български език.

Русанка Бонева, Приложна лингвистика, редовно обучение, 3 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от испански на български език.

Ренета Христова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от испански на български език.

Бояна Петрова, Балканистика, редовно обучение, 4 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от румънски на български език.

Сава-Калина Ангелова, Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения, редовно обучение, 3 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от френски на български език.

Марийка Игнатова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Трето място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от италиански на български език.

Камелия Панева, Педагогика на обучението по български и чужд език, редовно обучение, 3 курс.

Трето място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от полски на български език, трето място.

Моника Йорданова, Българска филология, 4 курс.

Трето място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от сръбски на български език.

Полина Любенова, Английска филология, редовно обучение, 4 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от английски на български език.

Таня Станкова, Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения, редовно обучение, 2 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от английски на български език.

Елиса Демир, Приложна лингвистика (английски и новогръцки), редовно обучение, 4 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от гръцки на български език.

Симона Стефанова, Приложна лингвистика (два чужди езика), редовно обучение, 3 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от испански на български език.

Марийка Игнатова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от италиански на български език.

Габриела Атанасова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от китайски на български език.

Стефан Христов, Транслатология с един чужд език (английски), редовно обучение, 1 курс (2020/2021 уч. г.).

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория Проза, превод от нидерландски на български.

Владимира Петкова, Приложна лингвистика два чужди езика с международен туризъм, редовно обучение, 4 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от полски на български език.

Полина Костова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 3 курс.

Първо място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации 2021“ в категория „Проза“ с превод от руски на български език.

Стефан Христов, Транслатология с един чужд език (английски), редовно обучение, 1 курс (2020/2021 уч. г.).

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от италиански на български език.

Александра Димитрова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от китайски на български език.

Магдалена Василева, Приложна лингвистика. Английски и втори чужд език с ИТ, редовнао обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от нидерландски на български език.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от полски на български език.

Стилиана Андреева, Приложна лингвистика с два езика и международен туризъм, редовно обучение, 4 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от полски на български език.

Марийка Игнатова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от руски на български език.

Сава-Калина Ангелова, Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения, редовно обучение, 3 курс.

Второ място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от френски на български език.

Ива Петрова, Приложна лингвистика. Два чужди езика с бизнес комуникации, редовно обучение, 3 курс.

Трето място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от румънски на български език.

Александра Димитрова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс.

Трето място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от френски на български език.

Анелия Савова, Приложна лингвистика, редовно обучение, 3 курс.

Трето място от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от френски на български език.

Габриела Георгиева, Педагогика на обучението по български език и ИТ, редовно обучение, 3 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод на поезия, от български на английски език.

Евита Велинова, Английска филология, редовно обучение, 3 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от английски на български език.

Сава-Калина Ангелова, Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения, редовно обучение, 3 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от испански на български език.

Йоанна Йорданова, Приложна лингвистика (два чужди езика), редовно обучение, 2 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от испански на български език.

Радослава Качорина, Приложна лингвистика, редовно обучение, 4 курс. .

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от испански на български език.

Роберта Костадинова, Приложна лингвистика два чужди с международни отношения, редовно обучение, 2 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от китайски на български език и с превод от руски на български език.

Ива Петрова, Приложна лингвистика с два чужди езика и бизнес комуникации, редовно обучение, 3 курс

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от румънски на български език.

Никол Иванова, Приложна лингвистика (английски и словашки език), редовно обучение, 4 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Поезия“ с превод от словашки на български език.

Стефани Денчева, Приложна лингвистика (немски и словашки език), редовно обучение, 4 курс.

Поощрителна награда от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. в категория „Проза“ с превод от словашки на български език.

Алеся Димитрова, Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм, редовно обучение, 4 курс.

Специален сертификат от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. за 5 стихотворни превода от 3 езика (английски, испански, руски) на български.

Стефан Христов, Транслатология с един чужд език (английски), редовно обучение, 1 курс (2020/2021 уч. г.).

Специален сертификат от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. за 2 стихотворни и 3 прозаични превода от 3 езика (английски, италиански, нидерландски) на български.

Роберта Костадинова, Приложна лингвистика с два чужди езика и международни отношения, редовно обучение, 2 курс.

Специален сертификат от Шестия международен конкурс по превод за студенти и ученици „Трансформации“, 2021 г. за 6 стихотворни и 2 прозаични превода от 3 езика (английски, китайски, руски) на български.

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Елеонора Николаева Янчева, фак. № 1806010686, 4 курс, спец. „Туризъм“, редовно обучение.

Трета награда в Национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново. Тема на разработката: „Цената, която плащаме с избора си на превозно средство (емпирично проучване сред студенти от Стопанския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“)“. Успех от учебната 2020/21 г.: Отличен 5,94;

Иван Йорданов Щирков, факулт. № 1806010992, 4 курс, спец. „Туризъм“, редовно обучение.

Поощрителна награда в Национален студентски конкурс за най-добра разработка на туристическа тематика на Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ – Велико Търново. Тема на разработката: „Богатствата на с. Арбанаси – предложение за пешеходен маршрут, базиран на културно-историческото наследство“. Успех от учебната 2020/21 г.: Отличен 5,76.

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Студентите от Юридическия факултет са участвали и са отличени в две инициативи за периода м. декември 2020 – м. декември 2021 г.:

32-та Младежка научна школа „Модерното общество“;

Националното състезание по гражданско и търговско право „Кристиан Таков“.

Стела Рашкова Недкова – фак. № 1808011492, студент в 4 курс, редовно обучение, с общ успех до момента: Отличен 5,97;

Християна Данаилова Раева – фак. № Ю-2647, студент в 5 курс, редовно обучение, с общ успех до момента: Отличен 5,77;

Сиана Атанасова Симеонова – фак. № Ю-2600, студент в 5 курс, редовно обучение, с общ успех до момента: Отличен 5,75;

Естир Росенова Момчилова – фак. № Ю-2671, студент в 5 курс, редовно обучение, с общ успех до момента: Отличен 5,71.

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Галена Георгиева Матеева, специалност „Психология“, ОКС „бакалавър“, първи курс, редовно обучение.

Международна награда от Единбург за доброволческа дейност.

Димитър Драганов Драганов, специалност „Психология“, четвърти курс, редовно обучение.

Носител на стипендията на АС за 2020 г.; участие в националните конкурси за поезия „Никола Вапцаров“ и „България без край“; в Национален студентски литературен конкурс „Боян Пенев“ и др. Издадена е дебютната му стихосбирка със заглавие „Моят глас“; публикуване на поетичната му творба „Портрет на живота“ в сборника от Втория национален поетичен конкурс под мотото „И с поглед вечно устремен, напред към утрешния ден“; участие в „Национална среща – диалог: младите за съвременната българска литература“ и др.

ПРАВОСЛАВЕН БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

Ива Ивова Донкова, специалност „Църковни изкуства“, редовно обучение, 4 курс (2020/2021 уч. г.).

Наградата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ за участието ? в VII Международно биенале на църковните изкуства.

ФИЛИАЛ ВРАЦА

Мариана Василева Тошева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Отличена в престижната категория „Актуално краеведско изследване“ на 16-та международна студентска сесия на Педагогическия факултет на ВТУ;

Доника Красимирова Каменова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Отличена в престижната категория „Актуално краеведско изследване“ на 16-та международна студентска сесия на Педагогическия факултет на ВТУ;

Изследванията на двете студентски допринасят за развитието на българското краеведство и историята на българското образование;

Красимира Иванова Христова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 4 курс.

Участие в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличена с първа награда в категория „Компютърна презентация“;

Валя Цветанова Илиева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 4 курс.

Участие в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличена с втора награда в категория „Компютърна презентация“ и с първа награда в категория „Фотоколаж“;

Петко Славов Иванов – специалност „Социална педагогика“, 2 курс.

Участие в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличен с трета награда в категория „Компютърна презентация“;

Цветелина Милчева Емилова – специалност „Педагогика на обучението по български език и история“, 3 курс.

Участва в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличена с първа награда в категория „Есе“;

Габриела Евалин Георгиева – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 3 курс.

Участва в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличена с втора награда в категория „Есе“;

Мариана Веселинова Тошева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс.

Участва в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличена с трета награда в категория „Есе“;

Павлина Габриелова Петрова – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс.

Участва в студентския научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента“, отличена с трета награда в категория „Есе“;

Глория Цветанова Костадинова – специалност „Педагогика на обучението по български език и история“, 4 курс.

Участие с разказ на тема: „Звукът на живота“ в Международната научно-практическа конференция: „Наставничеството: класичност и модерност“, номинирана за участие в научния художественотворчески форум на тема „Студентски четения“;

Бетина Иванова Милчева – специалност „Начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие в съавторство с гл. ас. д-р Даринка Костадинова на тема „Мотивацията на учители и ученици – иновация в образователния процес“ в Юбилейната международна научно-практическа конференция „Образованието: класичност и модерност (140 години педагогическо образование Враца)“, проведена на 29.10.2021 г. във Филиал – Враца, номинирана за участие в научния художественотворчески форум на тема „Студентски четения“;

Камелия Станимирова Миленова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 2 курс.

Номинирана за участие в научния художественотворчески форум на тема „Студентски четения“;

Мария Младенова Борисова-Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс.

Номинирана за участие в научния художественотворчески форум на тема „Студентски четения“;

Мария Николаева Радина-Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие с електронен постер в студентска работилница на тема „Генериране на педагогически идеи“;

Диляна Кристинова Деновска – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие с електронен постер в студентска работилница на тема „Генериране на педагогически идеи“;

Лидия Антониева Калчева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие с постер в студентска работилница на тема „Генериране на педагогически идеи“;

Ивона Бойкова Мицилкова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие с постер в студентска работилница на тема „Генериране на педагогически идеи“;

Антоанета Венцисловова Антонова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие с видео в студентска работилница на тема „Генериране на педагогически идеи“;

Мирослава Сашкова Георгиева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс.

Участие с видео в студентска работилница на тема „Генериране на педагогически идеи“;

Теодор Петров Петров – специалност „Педагогика на обучението по български език и история“, 4 курс.

Участие с разказ на тема „Силата на доброто“ в Международната научно-практическа конференция „Наставничеството: класичност и модерност“, проведена на 29.10.2020 г. във Филиал – Враца;

Ивана Светлинова Трифонова – специалност „Предучилищна педогагика и чужд език“, 4 курс.

Участие в съавторство с гл. ас. д-р Даринка Костадинова на тема „Организационни аспекти на практическото обучение на студенти по педагогика/предучилищна педагогика в Република Сърбия“ в Международната научно-практическа конференция „Наставничеството: класичност и модерност“, проведена на 29.10.2020 г. във Филиал – Враца.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ ПЛЕВЕН

Лусине Миграновна Казанчян – Начална училищна педагогика, 3 курс. Успех за учебната 2020/2021 г.: Отличен 6.00.

Участие в две конференции с изнесени доклади – Областна конференция по предучилищно и училищно образование и Трета научно-практическа конференция на Педагогическия колеж „Актуални политики и практики в образованието“; участие в дебат на тема „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“.

Юлия Валериева Бонева – Предучилищна педагогика и английски език, 3 курс. Успех за учебната 2020/2021 г.: Отличен 5.88.

Участие в Областна конференция по предучилищно и училищно образование; участие в дебат на тема „Европейските образователни ценности – вчера, днес и утре“ и участие в проект „Младите хора и социалното включване в мултикултурния град“.Осми_декември_във_Великотърновския_университет_„Св._св._Кирил_и_Методий“.pdf
СПОДЕЛИ В