Класиране за стипендии с успех от държавни зрелостни изпити – зимен семестър 2021/2022 г.

Исторически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Донислав Валентинов Вълков Педагогика на обучението по история и география  Втори 2003011218 Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация  6.00 5.7 6.00 100.00
2 Милена Росенова Конова Педагогика на обучението по история и география  Втори 2003010585 История 5.92 5.85 5.53 100.00
3 Явор Йорданов Христов Педагогика на обучението по история и информационни технологии Втори 2003010998 Английски език 5.51 5.64 5.63 100.00

Педагогически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Габриела Николаева Иванова Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005011220 Английски език 5.85 5.67 5.95 100.00
3 Мариел Симеонов Иванов Предучилищна и начална училищна педагогика Втори 2005011532 Теория и практика на професията - икономика 5.75 5.67 5.21 100.00
2 Теди Мирославова Денчева Начална училищна педагогика и чужд език Втори 2005010900 Английски език 5.68 5.72 6.00 100.00
4 Зорница Светозарова Марчева Начална училищна педагогика и специална педагогика Първи 2105010630 Английски език 5.49 5.81  -  100.00
5 Поля Росенова Иванова Начална и специална педагогика Първи 2105010940 География и икономика 5.86 5.60  -  100.00

Факултет "Математика и информатика"

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Светослава Ивова Минкова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009010667 Математика 5.93 5.68 5.87 100.00
2 Теодора Стоянова Тодорова Педагогика на обучението по математика и информатика Втори 2009011364 Биология и здравно образование 6.00 5.60 5.67 100.00
3 Ивайло Ангелов Иванов Педагогика на обучението по математика и информатика Първи 2109010672 Математика 5.98 5.26  -  100.00

Филологически факултет

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Ивана Пламенова Симеонова Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011204 Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 6.00 5.64 5.20 100.00
2 Йоана Мариянова Евгениева Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011346 Философия 5.84 5.63 5.70 100.00
3 Миглена Анатолиева Атанасова  Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002011946 Испански език 5.61 5.70 5.90 100.00
4 Минко Николаев Минков Педагогика на обучението по български език и чужд език Втори 2002010865 География и икономика 5.65 5.71 4.30 100.00
5 Никол Любомирова Колева Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010838 Английски език 5.98 5.86  -  100.00
6 Петя Иванова Спасова Педагогика на обучението по български език и чужд език Първи 2102010578 Английски език 5.86 5.70  -  100.00
7 Ралица Димитрова Димитрова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2102011011 Математика 5.56 5.64  -  100.00
8 Симона Йорданова Йорданова Педагогика на обучението по български език и история Първи 2102011251 История 5.46 5.57  -  100.00

Филиал в гр. Враца

№ по ред Име, презиме и фамилия Специалност Курс Пин Предмет от втори задължителен зрелостен изпит Оценка от втория държавен зрелостен изпит Оценка от ДЗИ по БЕЛ Успех от уч. 2020/2021 г. Сума лв.
1 Ивайла Ивайлова Иванова Педагогика на обучението по български език и география Първи 2121010629 География и икономика 5.54 5.63  -  100.00

СПОДЕЛИ В